Můžete si vzít spotřebitelský úvěr pět set tisíc. Můžete ho probendit. Můžete za něj rekonstruovat byt. Můžete jej však vydat na zálohy řemeslníkům, kteří byt rozkopají, ale nedokončí. Nebudete mít ani peníze, ani byt, ani zážitky.

A toto nebezpečí Česku hrozí. Podnikatelé si právem stěžují na byrokracii a průtahy kolem pomoci. I situace v Karviné ukazuje na to, že státní správa po velkém krizovém vzepětí vplula do staré, líné, arogantní a alibistické řeky.

Italský premiér Conte předloží své sněmovně v rámci „koronavirových“ zákonů protibyrokratický balíček. Má zjednodušit nesmyslné a nemoderní průtahy, které brzdí italské hospodářství celá léta. Trochu mnohomluvně, leč právem tomu říká „matka všech reforem“.

Právem proto, že bez reformy státní správy jsou všechny vynaložené peníze, úsilí a dobrá vůle na nic. Nejen v Itálii.

Naše vláda by měla udělat něco podobného. Má být vytvořen soupis vyhlášek, které se škrtnou, a soupis zákonů, které se musí zjednodušit. Zcela by se měl změnit trénink úředníků a pravidla jejich služebního postupu. Musí vědět, že jejich kariéra i odměna závisí na tom, jak slouží klientům-občanům.

Pokud toto neuděláme, tak těch 500 miliard vyhodíme.