Tak jak je to? Mají pravdu Řekové a úřady nám lžou? Nebo je Řecko ustrašené zbytečně?

Odlišné hodnocení spočívá v tom, že každá země se řídí jinými čísly. V Česku přibývá nových případů prakticky stejně jako v rozpuku epidemie. Naši hygienici to však nepovažují za podstatné. Důležitá je pro ně jiná věc. V nemocnicích leží jen okolo stovky lidí s covidem a počet vážných případů sotva překročí desítku.

Pláč nad mrtvými v Bohumíně. Šlo tomu zabránit?

Pro středomořskou turistickou velmoc je však důležitý absolutní počet nakažených. Nechce riskovat, že se z Česka rozšíří koronavirus do přímořských středisek a zničí zbytek sezony. Turisté se totiž též nebudou řídit tím, jaký je průběh nemoci. Když se dovědí, že počet nakažených u řeckých pláží stoupá, nevydají se tam.

Na začátku pandemie v mnoha ohledech zmizela Evropská unie. Obnovily se hranice, státy vzaly veškeré řízení do svých rukou. Jinak to pravděpodobně nešlo, Unie neměla žádné nástroje, jak se s krizí potýkat.

Dnes je to jinak. Schengenské hranice jsou schengenské hranice a patří k základním právům občanů Unie je svobodně překračovat. Země EU by se už měly v zájmu občanů dohodnout na jednotných pravidlech, kdy a jak je možno tuto svobodu omezit.