Když v pondělí 25. června těsně po půlnoci zamykal 21letý muž vchodové dveře baru v Kaplici, přistoupil k němu zezadu muž a dal mu na krk přesně neurčený ostrý předmět. Poté přikázal napadenému, ať vypne hlavní jistič. Ten tak učinil a na příkaz muže odemkl vchodové dveře baru a odkódoval zabezpečení. Na další výzvu mu ukázal trezor, před nímž si musel kleknout a začít podávat dozadu muži peníze z kasírtašek a poté dvě obálky s penězi. Když muž zjistil, že v trezoru již další peníze nejsou, poškozeného pustil a snažil se zavřít dveře. Poškozený mu v tom začal bránit. Když vstrčil do dveří nohu, ucítil dvě bodné rány do stehna. Poté slyšel muže odcházet; podle kroků soudí, že v baru byli dva. Bodné rány na jeho stehně hluboké asi tři centimetry. Bylo mu odcizeno 4000 Kč a poškozené společnosti minimálně 124 000 korun.