Devatenáctého ledna 2000 – ale ještě vlastně předtím, domluvou několika mužů – se začal odvíjet podivuhodný příběh čtyřstranné frézky jistého výrobního čísla v pořizovací ceně přes 1,19 milionu korun.
Tehdy uzavřel Helmut Guichen (62) jako předseda představenstva G–4, a.s., v Hořicích na Šumavě s IPB Leasing na tento stroj leasingovou smlouvu. Podepsal také předávací protokol datovaný 20. lednem o tom, že převzal od Josefa Karafiáta onu frézku. Leasingovka poté jistému panu Špačkovi jako prodávajícímu vyplatila za G–4 836 920 korun, když z kupní ceny Špaček odečetl složenou zálohu 359 680 Kč. Jenže sjednané splátky 23 248,40 Kč měsíčně nikdo neplatil. . . Pan Guichen začal tvrdit, že frézku nikdy nepřevzal. Protokol o převzetí prý podepsal jen proto, že to byla podmínka IPB pro realizaci smlouvy. Krátce nato ho jeho zahraniční partner vyrozuměl, že zakázku, při níž měl využít oné frézky, zadal jinému dodavateli, a on prý proto leasingovce sdělil, že od smlouvy s ní odstupuje. Dál s ní nejednal a splácením se nezabýval, neboť mu předmět nájmu nebyl dodán; podle něho tak ani samotná smlouva nevstoupila v platnost. Zápis z jednání těchto stran potvrzuje, že 31. března 2000 nájemce namítal, že nepřevzal předmět leasingu, a proto neplatí; byl při tom upozorněn, že tedy neměl podepisovat předávací protokol. Předtím dopisem z 27. března urgoval Guichen dodání stroje u Karafiáta.
Zástupce IPB Leasing uvedl, že smlouva „nejevila znaky zvýšeného rizika“, takže jejich pracovník nemusel být u předání stroje. Nikdy prý na nikoho netlačili, aby podepsal předávací protokol před dodáním.
Stroj neexistoval?
Zmíněný Josef Špaček tvrdil, že zmíněnou frézku koupil v roce 1999 od firmy ze Zlína; její jméno už zapomněl. Doklad o tom nemá, protože mu bylo ukradeno auto i s účetnictvím při cestě na finanční úřad a zálohová data vymazala porucha počítače. Stroj prý prodal IPB Leasing přes pana Josefa Karafiáta, který mu sdělil, že G–4 jej přes tuto společnost profinancovává. Svědek Špaček protokolárně předal stroj Karafiátovi v zastoupení G–4, jejíž plnou mocí byl vybaven Guichenem, a prý byl i u předání frézky nájemci. Obžalovaný ho nikdy neurgoval, že stroj nebyl dodán.
Josef Karafiát jako svědek potvrzoval, že sehnal pro pana Guichena tu frézku přes Špačka. Zálohu, kterou Guichen zaplatil hotově, předal Špačkovi, zbytek doplatila leasingovka. Byl prý také u nakládání stroje mechanickou rukou na liazku sjednanou nájemcem.
Výhradní dovozce sortimentu sdělil, že mu nebyla dodána frézka, jejíž uváděné číslo ostatně není platným označením výrobce. Totéž uvedl další dovozce.
Věc se trochu zamlžila tvrzením půjčky od pana Karafiáta Guichenovi – dle věřitele milion, dle dlužníka 700000. Podle Guichena byl závazek umořen. Podle Karafiáta ho dlužník při potížích se splácením požádal o kontakt na firmu vyrábějící dřevoobráběcí stroje, aby mohl zvýšit obrat, a on mu pak zprostředkoval tu frézku.
Členové Guichenovy rodiny jako členové představenstva G–4 potvrzovali, že k podepsání předávacího protokolu je leasingovka nutila, stroj ale že nebyl nikdy dodán.
Okresní soud v Č. Budějovicích ve věci poprvé rozhodl v květnu 2004, ale k dovolání obžalovaného Nejvyšší soud ČR v srpnu 2005 rozsudek zrušil. Druhé rozhodnutí první instance loni v únoru zase zrušil krajský soud. Po třetím projednání okresní soud letos v lednu uznal Helmuta Guichena vinným trestným činem podvodu s tím, že leasingovou smlouvu uzavřel při vědomí, že předmět nájmu neexistuje. Podle senátu bylo cílem smlouvy vyrovnání pohledávky obžalovaného u Josefa Karafiáta prostřednictvím Josefa Špačka ke škodě IPB Leasing. Za to a za sbíhající se trestný čin neodvedení daně, za nějž byl Guichen odsouzen v Českém Krumlově loni v únoru na dva roky nepodmíněně, mu uložil souhrnný trest odnětí svobody na tři a půl roku.
Soud měl před sebou v podstatě tři verze. První, že stroj neexistoval a obžalovaný se se svědky Špačkem a Karafiátem „na IPB“ domluvili. Druhá, že stroj existoval, Guichen jej převzal od Karafiáta a prodal. Třetí pak, že Guichen byl uveden v omyl zmiňovanými svědky příslibem dodání stroje, což se ale neuskutečnilo.
Dokazováním soud došel k závěru, že frézka neexistovala. Motiv podvodu na IPB spatřil ve zmiňovaném finančním závazku Guichena vůči Karafiátovi – obžalovaný se takto snažil „prostřednictvím“ leasingovky dluh uhradit. Mohl spekulovat s tím, že splátky IPB budou mírnější než ty požadované věřitelem.
Obchodní vztah?
Proti rozsudku se odvolal obžalovaný i jeho rodinní příslušníci. Obhájce JUDr. Eugen Záliš mínil, že dokazování toho moc nepřineslo a že soud prvního stupně jen „poměrně obsáhle spekuluje, co obžalovaný mohl nebo měl, kdyby to či ono“. Je názoru, že jde o čistě obchodní vztah, že leasingovka měla žalovat o zaplacení či snažit se odebrat předmět leasingu nebo uplatnit zajišťující směnku podepsanou všemi členy představenstva G–4. Závěr soudu, že se obviněný dohodl s Karafiátem a Špačkem na podvodu na IPB, označil obhájce za absurdní. Navrhl Helmuta Guichena obžaloby zprostit nebo věc vrátit jinému senátu okresního soudu.
Obžalovaný sám znovu prohlásil, že o frézku měl skutečně zájem a že protokol o jejím převzetí museli podepsat, protože to leasingovka měla jako podmínku platnosti smlouvy. Mínil, že nejspíš některý její pracovník spáchal na IPB podvod – proč by prý pak neověřovala existenci předmětu nájmu od jinak náhodného dodavatele a rovnou mu vyplatila peníze. . . Rozhovořil se i o své celkové situaci, je ve vězení (pro ono krácení daní), ale ukáže se prý stejně, že nic neudělal, že je nevinen, a bude očištěn. . .
A krajský soud rozsudek první instance opět zrušil. Tentokrát sám rozhodl, a to tak, že Helmuta Guichena obžaloby z podvodu na IPB Leasing zprostil.
Neprokázáno
Z důkazů ve spisu uzavřel, že svědkům Karafiátovi a Špačkovi nelze věřit – neexistuje–li předmět leasingu, nemohou tvrdit, že s ním obchodovali. Na záležitosti má pak Helmut Guichen jen malý podíl: „Kdyby nepodepsal předávací protokol, nemuseli jsme se tady celá ta léta scházet,“ řekla předsedkyně senátu v odůvodnění rozhodnutí. „Smlouva by nevstoupila v účinnost, peníze by nikam netekly. Takto se ale obžalovaný vystavil podezření, že chtěl sebe nebo jiného obohatit. Existují přitom různé vcelku stejně věrohodné verze, a že by si obviněný takto odmazával dluh u Karafiáta přes nějakého Špačka a vtáhl do toho i celou svou rodinu, to ze spisu zrovna ,nečiší´. . . Nepřipadá nám úplně nevěrohodná jeho verze, kterou uvádí od počátku, že totiž nechtěl nikoho podvést, že nevěděl, že předmět sjednávaného leasingu neexistuje, a že s ním chtěl vskutku vyrábět. To, že byl odsouzen za neodvedení daně, by vskutku napovídalo tomu, že společnost tehdy prostředky měla – jistě i na splácení frézky. Stále nejsme přesvědčeni, že věděl o tom, že neexistuje, že ji nechtěl splácet či byl s jejím nesplácením srozuměn a že chtěl takto přes Špačka obohatit Karafiáta – to jednoznačně z dokazování nevyplývá,“ shrnula předsedkyně senátu. „A když chybí úmysl, pak není naplněn klíčový skutkový znak podvodu. . . “
Proti rozsudku není řádných opravných prostředků. Helmut Guichen tak byl odeskortován do věznice toliko k dopykání si oněch dvou let za neodvedení daně. A poškozená IPB Leasing byla odkázána s požadavkem na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních.