Součástí akce byl i den otevřených dveří pro bývalé žáky, rodiče a veřejnost.

Setkání bývalých a současných pracovníků školy poté pokračovalo v kulturním domě, kde vystoupili žáci školy. Následovaly volná zábava, hudba, tanec, občerstvení.