Pro mnohé z nás zůstává navždy v našich srdcích, nejen pro její vlídnost, laskavost a potěšení, které svými režiemi a návrhy kostýmů kolem sebe rozdávala. Její inscenace a jevištní výpravy manžela Vlastimila Kouteckého nikdy neusilovaly o laciný efekt, cizí jim byla samoúčelná výstřednost a režijní či výtvarný exhibicionismu.

Inge Švandová-Koutecká.Inge Švandová-Koutecká.Zdroj: Miloš DědičDílo paní Inge opět ožívá. Na její počest Marešova divadelní společnost začala dle původního režijního a hudebního plánu i návrhů kostýmů studovat divadelní představení „Osudová setkání Bílé paní“, které ona režírovala již v roce 2005 pro noční prohlídky hradu Rožmberk. Představení se uvádělo skoro pět let a dosáhlo neuvěřitelných 148 repríz. Díky profesionalitě a dokonalé přípravě písemných podkladů lze režijní nápady a vizi paní Inge i po více jak 19 letech opět lehce převést na divadelní prkna. Vy, kteří jste ji dobře znali, věnujte jí dnes tichou vzpomínku.

Inge Švandová Koutecká se narodila v Praze 13. 6. 1936 akademické malířce Jindře Švandové a Ing. arch. Hugovi Švandovi. Její otec byl rovněž výtvarně nadán a spolupracoval např. s Járou Kohoutem či Oldřichem Novým. Zpívat se učila soukromě od 15 let u vynikajícího profesora Blahoslava Uřídila, u něhož studovali i někteří pěvci Národního divadla. Při studiu na konzervatoři navštěvovala i přednášky zakladatele české operní režie Ferdinanda Pujmanna na Akademii muzických umění. Své první angažmá dostala v Jihočeském divadle, kde pak strávila krásných 20 let svého života. Zde se seznámila s akademickým Výtvarníkem Vlastimilem Kouteckým, kterého si pak v roce 1966 vzala. Spolu pak tvořili skvělý umělecký pár. Ona režírovala a navrhovala kostýmy a manžel vytvářel nevídané divadelní scény.

Inge Švandová Koutecká
Odešla umělkyně Inge Švandová Koutecká. Zasvětila svůj život hudbě a opeře

Manželé Koutečtí dostali nabídku spolupráce s operou v Plzni. V nádherném divadle, po ND nejvýznamnějším v Čechách, působili 21 let. Jako režisérka tehdy hostovala po celé republice, jezdila hodně do ciziny. S manželem hostovali i v Národním divadle. Jako první operní režisérka tam realizovala inscenaci Kovařovicovy opery Psohlavci. V Plzni spolu realizovali řadu inscenací až dospěli do penzijního věku. V roce 1991 se přestěhovali do Č. Krumlova, aby měli blízko na svoji chalupu. V té době dostala Inge nabídku k hostování v Opavě s neznámou Mozartovou operou Zahradnice z lásky. Tehdy z Opavy odcházel šéf Bohuňovský a tak jí nabídli šéfování, které trvalo do července 1995. Byla to doba zachraňování opavské opery, kterou chtěli mnozí radní zrušit. V Opavě pracovala jako režisérka i šéfka opery a ke všem svým operám navrhovala kostýmy.

Laskavýma rukama Inge prošla řada talentů. Působila na pražské AMU, na plzeňské konzervatoři, 14.let učila na budějovické konzervatoři operní zpěv. Na krumlovské SUPŠ sv. Anežky české učila v době manželovy operace místo něj scénografii. A po jeho smrti i kostýmní výtvarnictví.

V neděli oslavila Inge Švandová Koutecká 85 let.
Inge Švandová Koutecká, osobnost operních scén, oslavila 85 let

Její práce byla mnohokrát oceněna. Kromě několika cen Svazu dramatických umělců a cen Literárního fondu byla v roce 1985 jmenována zasloužilou umělkyní za dlouhodobé vynikající výsledky a vysokou uměleckou úroveň v oboru operní režie, v roce 2004 získala Cenu Thálie za celoživotní dílo. V roce 2005 jí českobudějovický primátor udělil stříbrnou Pamětní medaili města České Budějovice. Vlastní také medaili Zacharije Paljašvilliho od ministra kultury Gruzínské republiky za operu Daisi a ze 70. let medaili Bedřicha Smetany za zásluhy o šíření a propagaci skladatelova díla, neboť uvedla na jevišti všechny jeho opery.

S otáčivým hledištěm v Č. Krumlově byla Inge Švandová-Koutecká spojená od roku 1960 do 1971. Rukopis manželů Kouteckých neslo mnoho ročníků slavností pětilisté růže v Českém Krumlově. S přestávkami se na nich Vlastimil Koutecký podepisoval jako výtvarník, Inge jako režisérka.

Miroslav Mareš Agentura, Kultur-Kontakt