A jaký program vás dále čeká? 

15. 9. Renesanční Český Krumlov | komentovaná prohlídka - s odborným výkladem Mgr. Martina Jakaba | rezervace nutná, zdarma 

17. 9. Tradiční nátěry na historických objektech | seminář a praktická ukázka aplikace - vystoupí: Miloš Solař, Jiří Bloch, Pavel Slavko, Karel Hrubeš, Jiří Haniš, Robert Plaskura, Pavel Šťastný, Luděk Dvořák, Karel Jandourek, Ivo Janoušek a Miloš Štěpánek | rezervace nutná, zdarma  


17. 9. Podzimní koncert na Kvítkově dvoře - účinkují sopranistky Alena Máčová a Sylvie Sedlecká ve varhanním doprovodu Leo Schwarze 


17. - 18. 9. Prohlídky poutního areálu na Křížové hoře - mimořádná otevírací doba 10 - 21 h, ve 20 h mimořádné zvonění zvonu | zdarma


18. 9. Historické omítky a dřevěné konstrukce | seminář - Muzeum stavebních řemesel, pod vedením Jiřího Blocha a Luďka Dvořáka | zdarma

Město Český Krumlov