Ve svém volném čase se za tím účelem sešlo kolem 35 lidí včetně dětí.

„Připraveno bylo 4,5 tisíce stromků,“ sdělila starostka Rožmberka Lenka Schwarzová. „A dvě lesní lokality. Podařilo se nám zasadit 1200 stromů. Zhruba osmdesát procent je buku, zbytek modřín, dub, smrk.“

A po práci město a hajný Jaromír Nosek připravili pro děti zábavnou naučnou stezku a zázemí pro všechny v podobě posezení u lesní školky. K tomu se grilovalo prasátko.

Vzhledem k tomu, že panovalo i nádherné počasí, byla to akce velmi vydařená.

Helena Vojtíšková