Cílem a náplní kurzu byla nejen teoretická a praktická příprava na zvládání a řešení krizových situací týkající se zamrzlé vodní hladiny, ale také vystoupení z osobní zóny komfortu, posunutí hranic jednotlivce a týmová spolupráce.

Během pracovně a časově náročného programu absolvovali studenti nejdříve teoretickou přípravu. První část byla zaměřená na hypotermii a první pomoc. Její druhá část se věnovala technikám záchrany (např. pomocí lana, žebříku, osobního zásahu), topografii, orientaci v terénu, základům přežití v zimních podmínkách ve volném terénu a lanovým technikám. Následující praktická část ve vodě lipenské nádrže a v okolních kopcích nabyté znalosti prověřila.

Po psychické stránce není pro mnohé ze studentů nejnáročnější pobyt ve velmi studené vodě, nýbrž značně dlouhý pochod zakončený bivakem v lese. Pochod studenti absolvují s celodenním vybavením na zádech, orientují se pouze pomocí mapy a busoly a na trase projdou několika modelovými situacemi zaměřenými na zdravotnickou a technickou tématiku. Při této činnosti si mnozí účastníci sáhnou na své dno. V takové situaci jsou - a byli - podporující souputníci k nezaplacení.

Před ponořením je potřeba se zklidnit a soustředit se na dýchání.
OBRAZEM: Strakoničtí vojáci v záloze se při cvičení ocitli pod ledem

Závěrečné přezkoušení, které je nutným předpokladem k dalšímu pokračování ve studiu, zvládli všichni studenti na jedničku. „Vysoce hodnotím nasazení, odolnost a týmovou spolupráci studentů, jež prokázali v průběhu celého kurzu, a hlavně pak v závěrečném přezkoušení. Velká poklona patří také instruktorům kurzu, za profesionální přístup, odborné znalosti a schopnost předat své zkušenosti,“ hodnotil náčelník VZS ČČK ČK Milan Bukáček.

Druhá sobota byla zpestřena organizací krátkého kurzu pro vojáky Aktivních záloh 25. protiletadlového raketového pluku ze Strakonic v rámci jejich vícedenního výcviku se zaměřením na přežití v zimních podmínkách. „Účastníci získali základní informace o hypotermii, o tom, jak chlad působí na organismus, jak se při něm chovat a jak předcházet tomu, aby nenastaly další závažnější komplikace. Dozvěděli se, jak se správně otužovat a v neposlední řadě, jak se chovat v situaci, kdy se pod člověkem proboří led,“ sdělil Milan Bukáček. Pro mnohé bylo plavání pod ledem, které zajišťovali členové Vodní záchranné služby, zcela nová zkušenost a po vynoření neskrývali své nadšení a euforii.