Výstava bude zahájena na náplavce u Pivovarských zahrad v Českém Krumlově v pátek 15. července 2022 v 17 hodin. K vidění bude zdarma do 31. července 2022.

Výstava „Energie a civilizace“, která volně navazuje na expozici „Voda a civilizace“, nechává každého diváka zamyslet se nad tím, jak energii využíváme a jak mohou naše chování a postoje ovlivnit naši svobodu, budoucnost i prosperitu. Podle spoluautora a kurátora výstavy Miroslava Bárty lidstvo dosáhlo díky objevování stále nových zdrojů energie dnešní technologické úrovně, která je klíčová i pro zajištění národní bezpečnosti. „Dnes můžeme vidět s veškerou naléhavostí, že otázka zajištění energie a zdrojů byla, je a vždy bude jedním ze základních a výsostně strategických aspektů fungování jakékoli lidské společnosti nebo civilizace. Maximálně možná soběstačnost a dostatek zdrojů jsou limitujícím faktorem vývoje, životní úrovně i svobody každé společnosti. Dnes je tato otázka ještě zásadnější, a to tím spíš, že se kontrola zdrojů stává strategickou otázkou a může významně narušit geopolitický poměr sil. Otázka zajištění objektivně levných zdrojů energie je pro naši budoucnost naprosto zásadní a tato výstava na to jasně poukázala již při svém vzniku v roce 2020,“ říká prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr., archeolog a egyptolog.

Záštitu výstavě poskytlo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. „Ve čtvrtek 24. února jsme se probudili do noční můry. Rusko vyhlásilo válku demokratickému světu. Aby se tato noční můra neopakovala, musíme minimalizovat naši energetickou závislost na Rusku a kompletně změnit naše přemýšlení o energetice. Výstava Energie a civilizace nám může ukázat cestu,“ říká Ing. Jozef Síkela, ministr průmyslu a obchodu ČR.

Energie a civilizace v Českém Krumlově součástí mezinárodního hudebního festivalu FESTIVAL KRUMLOV

Český Krumlov má vypracovaný plán, díky kterému sníží emise a bude pokračovat v cestě za udržitelnou energií. „Stav, ve kterém se momentálně nacházíme, nikdy nebyl dlouhodobě udržitelným. Válka na Ukrajině navíc energetickou krizi urychlila a na řešení nezbývá mnoho času. Současně máme vypracovaný Akční plán pro udržitelnou energii a klima, který je jakýmsi návodem a zároveň závazkem ke snížení emisí CO2 o 40 % do roku 2030. Je potřeba jít cestou obnovitelných zdrojů a udržitelné energetiky. Jsme rádi, že výstava Energie a civilizace přispěje svou osvětou i v našem městě. Díky ní se dostane problematika do širšího povědomí obyvatel i návštěvníků Krumlova,“ říká Mgr. Dalibor Carda, starosta města Český Krumlov.

Mezi zajímavosti expozice patří například objev přírodního „jaderného reaktoru“ starého 2 miliardy let v lokalitě Oklo v Africe.

Výstava ukáže typy energií na přehledných schématech a fotografiích od využití ohně přes století páry, průmyslovou revoluci, vynález elektřiny, počátky těžby ropy, využití vodních, větrných i solárních elektráren i atomového jádra. Divák si prohlédne panely věnované geotermální energii, elektromobilitě, umělé inteligenci i městům budoucnosti. Expozice se dotýká i tak aktuálních témat, jako jsou jaderná energetika, role fosilních paliv, datová centra a jejich dopady na životní prostředí i důsledky těžby, jako je devastace přírody a významných ekosystémů. Upozorňuje na nově nastupující zdroje „zelené“ energie, nebo fenomén, kterým je skutečnost, že naše civilizace je vůbec první, která nedokáže většinu z toho, co vyrobí, recyklovat nebo znovu použít ve výrobním procesu, na což naléhavě upozorňuje prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr., archeolog a egyptolog.

„Výstava Energie a civilizace je v pořadí již druhá, která se týká udržitelné budoucnosti nás všech. Těmito tématy se dlouhodobě zabývám, protože je potřeba lidem neustále připomínat, že odpovědnost za naši budoucnost je záležitostí každého z nás. A dělá mi radost, že mnoho lidí i díky těmto výstavám uvažuje o naší společné budoucnosti s větší zodpovědností,“ uzavírá MgA. Olga Menzelová, producentka výstavy.

Vernisáž výstavy se uskuteční v pátek 15. července 2022 v 17 hodin přímo u panelů na náplavce u Pivovarských zahrad v Českém Krumlově. (INFORMACE POUZE PRO NOVINÁŘE, PROSÍM, NEZVEŘEJŇOVAT.) Výstavou provedou po zahájení její autoři.

V případě zájmu o účast na vernisáži, o fotografie či rozhovory se obraťte, prosím, na níže uvedený kontakt. Děkujeme.

Děkujeme Haně Tietze za příspěvek.