Všem dětem přejeme krásné prázdniny a pedagogům děkujeme za celoroční spolupráci!