Nejen, že jsme si hodně vyprávěli, ukazovali na obrázcích a v knížkách, ale také jsme se u nás v Žimuticích k rybníku vypravili. Pozorovali jsme život u rybníka, poznávali jsme rostliny, které se u vody vyskytují, dokonce z rybníku vyskočil kapr, aby děti pozdravil. Společně jsme odebrali vzorek vody a odnesli ho na pozorování do školky. Děti pak viděly, kolik života se může skrývat i v tak malém množství vody. Společně jsme pak udělali pokus s vodou, kterou jsme čistili přes gázový a papírový filtr. Děti porovnávaly vyčištěnou vodu s vodou z kohoutku a společně jsme nad pokusem diskutovali.

učitelka Hedvika Vyhnalová MŠ Žimutice