V úterý 11. 1. 2022 a ve čtvrtek 13. 1. 2022 k nám do oddělení pro děti přišly dvě druhé třídy ze ZŠ Linecká. Částečně si tak nahradily nedokončenou Cestu do knihovny, kdy v první třídě mohly naši knihovnu navštívit jen jednou (jak dovolila epidemiologická situace). Děti se dozvěděly, co všechno naše oddělení pro děti nabízí a jak se můžou stát čtenáři knihovny. Luštili jsme tajenky doplňováním chybějících písmenek ve slovech a také jsme si přečetli napínavý úryvek z knihy Pavla Brycze Neboj se, vždyť máš česnek! Na konci návštěvy se děti mohly samy rozhlédnout a podívat se, jaké knihy tu pro ně máme připravené. Těšíme se na jejich další návštěvu!

Městská knihovna Český Krumlov