Naše organizace nese symbolický název Anděl Strážný a pomáhá seniorům, dlouhodobě nemocným lidem, osobám se zdravotním postižením a jejich rodinám prostřednictvím mobilního monitorovacího zařízení s SOS tlačítkem. Toto zařízení zvané TIPEC (zkratka tísňové péče) je napojeno na dispečink, kde je náš odborný personál připraven poskytnout klientům okamžitou pomoc 24 hodin denně, 365 dní v roce, ať už se jedná o nevolnost, náhlé zhoršení fyzického/psychického stavu či úraz.

Zařízení TIPEC pomáhá stovkám seniorů po celé České republice. Mimo jiné má v sobě zabudovaný detektor pádu a detektor pohybu, které zalarmují naše dispečerky, pokud se klient delší dobu nehýbe nebo upadne. Dispečerky následně klientovi volají přímo na zařízení, zjišťují, v jaké situaci se klient nachází a v případě nutnosti kontaktují rodinné příslušníky, jiné kontaktní osoby či integrovaný záchranný systém.

Součástí naší služby je i připomínání léků, kontrola pitného režimu či tzv. Povídavá linka, kam si klienti mohou zavolat a popovídat si v případě, kdy se cítí osamělí či si chtějí zahrát třeba slovní fotbal nebo protrénovat paměť. Jednou z našich klientek je i bývalá paní učitelka, která našim dispečerkám velmi ráda předčítá knihy. Povídavá linka je tedy mnohdy plná oboustranně přínosných a příjemných chvil.

Díky TIPCI jsou lidé schopni bez obav o své zdraví mnohem déle zůstat žít doma, ve svém přirozeném prostředí, kde mají vzpomínky, zázemí, klid ale především dobře známý DOMOV.

Cílem Anděla Strážného je snížení zdravotních a bezpečnostních rizik, zprostředkování či poskytnutí pomoci v krizových situacích a oddálení odchodu do pobytových zařízení

Pomáhejme spolu

Naše organizace potřebuje ročně ke své činnosti peníze. Část pokryjí dotace, část dárci a část klienti. Tímto bych ráda požádala i vás o podporu, abychom naše služby mohli zdokonalovat. Číslo našeho transparentního účtu naleznete na našich webových stránkách www.andelstrazny.eu. Jakýkoliv dar je pomocí nejen nám, ale především lidem, kterým společně s vámi dodáme pocit jistoty a bezpečí.

Kamila Podlahová

České Budějovice