Náš parlament zde zastupovali poslanci Linda Gutwirthová, Václav Prokopius a Matěj Thám společně s koordinátorem parlamentu Janem Čermákem z CPDM, o.p.s.

Zasedání se účastnili nejen členové jihočeského parlamentu, ale i další hosté, dohromady to mohlo být až 100 osob, což samo o sobě ve velkém kruhovém sále působilo monumentálně.

V rámci programu jsme vyslechli zajímavé příspěvky o fungování parlamentu, debaty s náměstkem hejtmana Jihočeského kraje a poslance PSP ČR Pavla Klímy a náměstkem hejtmana a kandidátem do Europarlamentu Františkem Talířem.

Zajímavá zkušenost 

Hlavním a nejzajímavějším bodem programu byla panelová diskuse se zástupci krajských parlamentů z Vysočiny, Prahy, Plzeňského, Moravskoslezského, Jihomoravského a Pardubického kraje. Ti ukázali své znalosti, řečnické dovednosti, zápal pro participaci mládeže a jejich přehled a erudice působily velice svěžím dojmem.

Pro náš parlament tato zkušenost přináší zajímavé podněty jako tip na pozvání některého z regionálních politiků, nabídku účasti na akcích jako je simulace evropského parlamentu či vzdělávací platforma Based - jetobased.cz/.

V rozhovoru s předsedou panem Váchou jsme se také domluvili, že se zástupci svého týmu v případě našeho zájmu v blízké budoucnosti rádi navštíví jedno z našich neformálních setkání, aby nám mohli předat své cenné zkušenosti a rady.

Projekt občanské kompetence a gramotnost, aktivita Parlament dětí a mládeže podporuje Město Český Krumlov a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.