Škola vznikla z potřeby rady města pečovat o kvalitní kulturní a hudební život v Českém Krumlově a ta dne 4. 12. 1780 podepsala zakládací listinu a přijala prvního učitele hudby za účelem odborného vzdělávání hudebně nadaných dětí. V lednu 1781 začal Alois Veselý vyučovat šest žáků za roční plat 200 zlatých, 6 sáhů dřeva, sud piva a bezplatné bydlení přímo v budově školy.

Dnešní umělecká škola už není pouze hudební, dětem poskytuje prostor pro rozvíjení talentu výtvarného, tanečního, literárního i dramatického. Do učeben přichází týdně přes 900 žáků, a to nejen v Českém Krumlově. Krásné pedagogické výsledky 48 učitelů jsou slyšet a vidět též na soutěžích, koncertech a akcích také ve Křemži, Horní Plané, v Kájově a Brloze.

V každém roce absolvuje první sedmiletý stupeň a druhý čtyřletý přes 70 žáků, kteří odchází vybaveni vlastními uměleckými dovednostmi pro amatérské i profesionální pokračování, poučeni, s osobním vztahem a láskou ke kultuře celkově.

V příjemném, tvořivém a radostném prostředí školy si žáci tvořivě osvojují návyky v individuálních i skupinových hodinách. Hudebníci získávají cenné a praktické zkušenosti i hrou ve větších hudebních uskupeních. Mohou se stát součástí Decháčku a poté dechového orchestru, swingového Krumzušbandu, flétnového souboru Flautino, souboru kytarového, smyčcového, violoncellového či nového souboru mysliveckých trubačů nebo se prozpívávat od pěti let v Diblících, Lentilkách a Brumlíkách až do známých Medvíďat. Jednotlivci i žákovské orchestry, soubory a sbory koncertují, úspěšně soutěží i vyjíždějí na akce u nás i v zahraničí, výtvarné děti představují svá díla na výstavách, tvoří animované filmy, vydávají komiksové sborníky a reprezentační publikace. S tanečníky a dětmi dramatického oboru se můžete potkávat na podiu městského divadla či městských slavnostech.

Vážení občané, přátelé, přijďte si společně s námi prožít večer plný pestrého programu, který s láskou pro vás nastudovali naši žáci, učitelé, absolventi. Již tento pátek 13. května v 18:00 hodin vás rádi uvítáme v Zámecké jízdárně na Slavnostním koncertě k 240. výročí ZUŠ Český Krumlov „Naše město žije uměním“, již dvakrát přeloženém. Slavnostně bude „pokřtěn“ i nový 240 stránkový almanach z historie školy „Půvab času“.

Přesvědčíme vás, že nejstarší ZUŠka České republiky nestárne, naopak žije svěžím, bohatým, moderním uměleckým duchem, že s úctou rozvíjíme odkaz jejích předků. Závěrečnou Beethovenovou Ódou na radost pošleme prosbu o mír na celém světě.

Dita Průchová a Alena Švepešová