Vodoteč ústící pod odlehčovací komorou Rudolfovského potoka.Vodoteč ústící pod odlehčovací komorou Rudolfovského potoka.Zdroj: Jaroslav Valevský ml.Premiéra nového dílu se vrací ke kauze znečišťování potoků a řek splašky z jednotné kanalizace. Když zaprší, může dojít k přehlcení takzvaných odlehčovacích komor a do přilehlého toku tak vyteče vše, co se v kanálu právě nachází se všemi důsledky. Mohou vzniknout škody ekologické, finanční ale i hygienické závady. Tento proces má ochránit potrubí a čistírnu před poškozením. Kdo ale ochrání potoky, řeky před znečištěním a obyvatelé před zdravotními komplikacemi?

Po odvysílání dílu jsem obdržel několik podnětů, kdy v souvislosti s dešti dochází k zápachu a znečištění místních potoků pod odlehčovacími komorami nejen v povodí Rudolfovského, ale také potoka Vráteckého, Adamovského ale i jiných tocích, kdy takové znečištění v minulosti nebývalo. Dále na některých místech vytékají splašky z kanálů.

Stále je ale údajně vše v pořádku a developeři a různí investoři mají zelenou, dotčená státní správa přes mnohá upozornění nekoná, dotčené obce se vyhýbají sdělit svou rezervu kapacity sběrače v souvislosti se sdruženou investicí společného kanalizačního sběrače Rudolfov a provozovatel ČEVAK sděluje, že z hlediska platných územních plánů lze na kanalizaci připojit veškerou zástavbu uvažovanou územními plány, aniž by k tomu měl podklady. Přestože je kapacita společného sběrače v souvislosti s územními plány dávno vyčerpána, tak je naplánována další výstavba a stále se staví.

S nárůstem počtu obyvatel napojených na sběrač poroste koncentrace splašků odtékajících z odlehčovacích komor. Pokud se neudělají jednak provozní, ale hlavně technická opatření v celém kanalizačním okrsku všech sběračů, lze takový rozvoj považovat za neudržitelný!

Díl „Řeka není záchod“ a díl „Příliš velké odlehčení“ 

Jaroslav Valevský ml., zastupitel Rudolfova a předseda spolku Náš domov