Návštěvníci si mohli projít všechna oddělení a připraveny byly i dvě komentované prohlídky historických sálů Prelatury. Nezapomněli jsme ani na děti, na něž čekaly dvě hrané pohádky od Eduarda Petišky a Karla Čapka. Dospělí se pak mohli zaposlouchat do čtení pohádkových příběhů od Boubínského potoka. Svou návštěvou nás poctila i autorka této knihy paní Eva Wimmerová. Děkujeme všem návštěvníkům za krásnou atmosféru a návštěvu noční knihovny.

Městská knihovna Český Krumlov