Jejich skupinu vedl pan učitel Jaroslav Jonáš, zavítal s nimi i do mateřské školky. Společně zpívali koledy.