"Nedávno jsme projížděli Pištínem, zalíbil se mi místní kostel, tak jsem si udělala i několik fotek a zjistila pár informací z místní historie," píše Hana Turková.
Pištín v polovině cesty při silnici České Budějovice – Vodňany. Jméno samo, soudě podle starobylého psaní Pisezin, zdá se odvozeno od písku (píscina), jak se dosud jmenuje les u nedalekého statku Suchá - Picina. V dějepisných listinách se ponejvíce připomíná k roku 1261, kdy už se Pištín jeví farní osadou.
Dominantou ve středu obce je jednolodní kostel sv. Vavřince, obklopený hřbitovem. Zajímavostí na věži kostela, vysoké 36 m, jsou věžní hodiny, které v roce 1846 daroval pan Vojtěch Makovička, schwarzenberský revírník na „Králičím vrchu“ u Zlivi, hodiny ukazují obyvatelům obce čas dodnes, ačkoliv se musejí ručně denně natahovat.
Vzácností na kostelní věži jsou dva kostelní zvony. Původně před první světovou válkou byly čtyři, dva byly za této války odvezeny. V roce 1923 se ve zdejší osadě konala velká slavnost svěcení nových dvou zvonů. Ovšem pro válečné potřeby byly za druhé světové války odvezeny opět dva zvony, které se již na původní místo nevrátily.

Hana Turková