Mlýn se nachází mezi Holubovem a Křemží. Protéká zde Křemežský potok.

Areál původně renesančního mlýna v Holubově je vzácně zachovanou připomínkou místního rozvoje mlynářství od 16. do 20. století. Postupnou degradaci holubovského mlýna se podařilo zvrátit v prosinci roku 2014, kdy jej koupila rodina Šímova a spolu se zkušeným projektantem (Ateliér Heritas, Ing. Lubor Gregora) zahájila náročnou celkovou obnovu. 

Nejdříve bylo nutné odstranit náletovou vegetaci z budov i okolí a jednotlivé objekty vyčistit. Další práce se zaměřily na celkovou obnovu exteriéru i interiéru budov, ale zahrnovaly také například opravu náhonu pod elektrárnou.

V průběhu citlivé rekonstrukce byly dřevěné prvky v interiérech z větší části konzervovány; novými byly nahrazeny jen v nutných případech.

Roku 2016 byla pozornost věnována zejména fasádám hlavní budovy a také zprovoznění malé elektrárny s Francisovou turbínou z roku 1929.

Tuto památku s krásnými chaloupkami v okolí doporučuji navštívit.

Petr Dolejší