„Nestává se často, že by byla dokumentace EIA vrácená investorovi dvakrát k přepracování. Svědčí to jednak o závažných vlivech záměru na životní prostředí, jednak o tom, že investor ignoroval požadavek krajského úřadu na porovnání varianty s výrazně menší rozlohou, která by mohla některé negativní vlivy omezit,“ domnívá se Jiří Řehounek z Cally.

Krajský úřad již podruhé vrátil dokumentaci EIA na apartmány Kovářov u Lipna investorovi k přepracování.Krajský úřad již podruhé vrátil dokumentaci EIA na apartmány Kovářov u Lipna investorovi k přepracování.Zdroj: Jiří ŘehounekKdyž krajský úřad poprvé vracel dokumentaci k přepracování, uvedl, že investor má "dopracovat územní variantu, která prokazatelně nebude generovat (bude minimalizovat) významně negativní vlivy a dopady… například varianta bez realizace II. etapy." V odůvodnění druhého přepracování se pak krajský úřad ukládá „zajistit dopracování reálné územní varianty, která prokazatelně nebude generovat (bude minimalizovat) významně negativní vlivy a dopady (i proti stávající variantě III, například varianta bez realizace II. etapy…“

„My jsme navrhli záměr zcela zamítnout. Jednak má stále významné negativní vlivy na přírodu a životní prostředí, mezi které patří např. zábor zemědělské půdy, narušení krajinného rázu, vliv na biologickou rozmanitost a chráněné druhy nebo zhoršení kvality vody v Lipně. A investor zjevně nehodlá svůj areál významně zmenšit, aby tyto negativní vlivy alespoň omezil,“ uzavírá za ochránce místní krajiny Pavla Setničková ze spolku Lipensko pro život.

Investor nyní musí předložit novou verzi dokumentace EIA a v ní zohlednit požadavky krajského úřadu. K dokumentaci se po jejím předložení opět mohou vyjadřovat státní orgány, obce, spolky i jednotliví občané.

Elektronická verze Petici za záchranu jihočeského moře a okolní krajiny dosud podepsalo v elektronické i papírové podobě vice než 4000 občanů. Informace k procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) jsou k dispozici na webu Informačního servisu EIA. Spolky „Rodinné bydlení kolem Lipna? Jen zástěrka pro nové rekreační satelity“ vydalo k záměru tiskovou zprávu. Podle všeho investor odmítl projekt přepracovat. I k tomu se spoky vyjadřují v tiskové zprávě s názvem „Investor rekreačního satelitu v Kovářově odmítl projekt výrazně přepracovat“.

Pavla Setničková (Lipensko pro život), Jiří Řehounek (Calla), Vladislav Smolka (Šumava Ne Na Prodej), Blanka Lavičková (Spolek Chatová osada Hrdoňov)