Kdysi měl v římovských lukách kaplan Jan Gurre vidění. Vzali to do ruky krumlovští jezuiti (a taky kapucíni) a vyrostl kostel, kaple, ambity. K vidění jsou malované ochozy a deskové malby o životě Panny Marie s Ježíškovým příběhem, v každém rohu ambitu oltáře.

V parčíku rok stromu 2008, nejstarší lípa s pohnutým osudem, ale žije. Přikládám ještě římovské hrnečkové zákoutí před jedním domem, radost pohledět.

Jaroslava Dominová