V roce 2018 se DpS Kaplice i obě školy staly součástí neziskové organizace „Mezi námi“. Tato organizace působí v celé republice a zabývá se mezigenerační spoluprací dětí se seniory. Uskutečňuje několik projektů, které propojují obě generace. Velmi krásný a zajímavý projekt jsou třeba čtecí babičky a dědečkové, kdy aktivní senioři chodí do mateřských školek číst pohádky. Mezigenerační setkání, která se uskutečňují u nás v Kaplici, patří do dalšího projektu, nazvaného „Povídej“.

V úterý 10. května 2022 odpoledne se v altánku na zahradě Domova pro seniory v Kaplici sešli zástupci všech zúčastněných zařízení a organizace „Mezi námi“. Paní ředitelka organizace Mezi námi, Mgr. Kateřina Jirglová předala paní ředitelce DpS Kaplice, Mgr. Vladimíře Holczerové, paní ředitelce ZŠ Fantova, Mgr. Janě Drdákové a panu řediteli ZŠ Školní, Mgr. Pavlu Petrovi známku kvality „Mezigeneračně“. Zároveň ocenění dostaly ženy, které tato setkání organizovaly: Mgr. Hana Kocourková, dobrovolnice DpS, Mgr. Julie Olejníčková, učitelka ZŠ Fantova a Romana Bouchalová, hlavní vychovatelka družiny ZŠ Školní.

Všichni se v příjemné atmosféře shodli na tom, jak důležitá jsou tato mezigenerační setkání pro obě generace. A také se ukázalo, kolik je i v této těžké době lidí, kteří mají otevřená srdce a rozdávají pomoc a lásku.

Ivana Sládková