V průběhu výchov k občanství, která se v Besednici vyučuje on-line, proběhla zajímavá beseda s ředitelem organizace Paměť národa pro jihočeský kraj, panem Tomášem Trantinou.

Beseda se zakladatelkou organizace Hvězdice, jihočeskou rodačkou, paní Veronikou Pospíšilovou, které se podařilo vystavět již dvě školy v Kambodži, proběhla také v rámci výuky k občanství.

On-line proběhla i exkurze na Úřadu městyse Besednice, kde se žáci dozvěděli zajímavosti o matričních knihách, matričních úřadech a různých slavnostních obřadech. Exkurzí je provázely paní starostka a paní matrikářka.

Velkým, celoškolním projektem se stala spolupráce s Jihočeským divadlem. Herci Jihočeského divadla zavítali do on-line prostředí besednické školy a představili žákům divadlo trochu jinak. Projektu se zúčastnilo Malé divadlo, opera i činohra Jihočeského divadla.

V době uzavření škol vytvořily učitelky školy zápis pro děti v podobě on-line hry a on-line prohlídky školy.

Žáci měli pravidelné večerní čtení, nejprve četli učitelé dětem, pak starší žáci předčítali svým menším spolužákům.

I výtvarná výchova se v Besednici vyučuje on-line. Děti nekreslí jen klasické obrázky, ale seznamují se s mediální tvorbou, tvorbou v přírodě, prací s fotografií i abstraktní tvorbou. I tuto oblast v Besednici přizpůsobili on-line prostředí a snaha pedagogů přinesla i úspěch v podobě 1. místa v soutěži Eurocentra v Českých Budějovicích Se zajíčkem po Evropě.

Mateřská a Základní škola v Besednici je Školním centrem gramotností při Národním pedagogickém institutu, to znamená, že i okolním školám učitelé ze Základní školy v Besednici rádi poradí, jak na rozmanité projekty a pomohou s realizací konkrétních projektů nebo zajistí školení vedoucí k rozvoji gramotností žáků.