V sobotu 22. května 2021 se po dlouhém rozvažování konal 9. ročník soutěže veteránů O 106 jihočeským krajem aneb 200 mil jihočeských. Jedná se o orientační jízdu vozidel vyrobených v letech 1950-1980.
Soutěže se zúčastnilo 42 posádek, které startovaly z Žižkova náměstí v Táboře a absolvovaly trasu o délce 200 mil resp. 320 km po Jihočeském kraji. Soutěž se v letošním roce díky pandemii a stále poměrně přísným protiepidemickým opatřením odehrála ve formátu individuální jízdy po předem připravené trase, bez přehlídky vozidel na startu a závěrečného ocenění na stupních vítězů. Organizační opatření a konání jízdy bylo konzultováno s Ministerstvem zdravotnictví ČR a dozorováno krajskou hygienickou stanicí.
Účastníci jízdy byli směřováni přes Písek a Strakonice na Javorník, Kašperské Hory, Modravu, Lipno, Boletice, Netolice a Týn nad Vltavou zpět do Tábora. Kontrolní body byly sice určeny, ale jejich projetí doložili účastníci pouze zápisem do jízdního výkazu, který po projetí trasy odeslali on-line pořadatelům.
Vítězným posádkám byl předán pohár individuálně, bez účasti ostatních účastníků. I přes všechna pandemií způsobená úskalí, přálo účastníkům nakonec i počasí, pršelo jen v ranních hodinách. Krásná Šumava, Lipensko a Boleticko je odměnili téměř letní přírodou s nádhernými výhledy. Odměnou pro organizátory i soutěžící byl však především alespoň částečný a opatrný návrat k normálnímu životu.

Za pořadatele Marek Slabý, Renault car clube v AČR