„Na procházku k viaduktu se vydáme z Gabrielovo náměstí v Chýnově po naučné stezce kolem základní školy. Dále pokračujeme Vančurovo ulicí až na rozcestí před hřbitovem, kde odbočíme vpravo a po mírném klesání po 350 metrech dojdeme k cíli. Tento kamenný most dosahuje výšky kolem 27 metrů. Pod mostem je informační panel o stavbě mostu. Cesta z náměstí sem trvá asi 15 minut. Jako krátkou procházku přírodou doporučuji,“ uvedl.

Za zaslaný tip děkujeme!