Střevlík Ménétriésův (Carabus menetriesi pacholei) je dravý brouk z čeledi střevlíkovitých, který žije pouze u nás a v přilehlých oblastech Rakouska a Německa. ). Jedná se o 3,5 centimetru velkého, dravého brouka z čeledi střevlíkovitých, který patří mezi zvláště chráněné druhy a je vzácným pozůstatkem doby ledové na našem území. Kapličky jsou zaniklá středověká vesnice, která stála nedaleko dnešní lipenské přehrady.

„Jedná se o pokus, kdy se snažíme co možná nejexaktněji zjistit počty střevlíků, které zde žijí. Protože nemůžeme prozkoumat všechny biotopy, které jsou zde velice členité, tak si přímo vytýčíme náš prostor,“ uvádí Boháč. Podívetej se také na video z pokusu. 

Střevlík, jehož největší část potravy tvoří slimáci a pavouci, žije výhradně na rašeliništích na Šumavě, Bavorsku a Rakousku. Tedy na území, které je historicky známé jako Silva Gabreta a leží na příhraničním území třech států. Experiment bude v následujících dnech pokračovat tak, že do postavené ohrádky docent Boháč umístí brouky, kteří předtím skončili v živochytných pastech umístěných na jiných místech této evropsky významné lokality. Tyto odchycené brouky ještě předtím vědci označí červenou barvou na krovky a vypustí je dovnitř experimentální ohrádky. „Z následného poměru, který vznikne srovnáním označených a neoznačených jedinců se dá určit, kolik na území Evropsky významné lokality Kapličky žije těchto vzácných střevlíků,“ uvádí Boháč s tím, že se střevlíky se samozřejmě bude zacházet s největší šetrností.

Při výpočtu se dá využít určitá rovnice nebo algoritmus. Tento postup se dá přenést na další území. Podle Boháče se jedná o unikátní záležitost z hlediska výběru lokality. Podobné experimenty se dějí v lépe přístupných terénech, v kulturní, zemědělské krajině. „O tom, že by se podobný experiment realizoval na rašeliništi jsem nikdy neslyšel,“ uvedl Boháč.

Podle něj je také výjimečnost lokality podtrhuje snaha projektu CZ-SK SouthLIFE vrátit vodní režim na lokalitě do původního stavu. Území bylo dříve osídleno člověkem, který zde logicky zbudoval odvodňovací kanály, aby tu mohl hospodařit. Díky projektu CZ-SK SouthLIFE se sem voda začne více vracet, odtoky vody se budou přehrazovat, tím stoupne hladina spodní vody a dojde k většímu zavodnění lokality.

Hlavním cílem projektu CZ-SK South LIFE je zlepšení nepříznivého stavu ochrany 11 prioritních stanovišť (jednou z nich je právě rašeliniště Kapličky) a 3 prioritních druhů (jeden je střevlík Ménétériésův) ve 25 EVL v Jihočeském kraji a 30 EVL na jižním Slovensku. Projekt primárně řeší zlepšení stavu jedenácti prioritních stanovišť a tří evropsky významných druhů. Vedle střevlíka sem patří i páchník hnědý (Osmoderma eremita), který žije v dutinách starých stromů a živí se rozpadajícím se dřevem a kriticky ohrožená rostlina šumavských luk – hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subs. bohemica).

Nositelem projektu CZ-SK SOUTH LIFE je Jihočeský kraj, partnery pak Krajské školní hospodářství České Budějovice; Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Onyx; Bratislavské regionálne ochranárske združenie a Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky.

Pavel Pechoušek