Zástupci spolku dodávají: Nedávno nás opustil člen pekelné šlechty a tatínek tří malých dětí. Byla založena sbírka a startoné na výšlap na Kohout bude její součástí.

Startuje se v sobotu 30. září v 9 hodin ráno od pohádkového lesa Velké Skaliny.

Teufel’s, z.s. Velké Skaliny