V rámci projektu se na podzim roku 2019 a 2020 uskutečnily dvě dvoutýdenní stáže, kterých se účastnili studenti třetích ročníků oborů Mechanik seřizovač a Elektrotechnika.

Vybraných 20 studentů tak s pedagogickým doprovodem vycestovalo na dvoutýdenní stáž do slovinského Mariboru. Ze získaného grantu Evropské unie škola uhradila téměř 100 % nákladů. Zahraniční stáž byla realizována ve spolupráci se slovinským partnerem, společností ZNI, která studentům zprostředkovala pracovní místa v odborných firmách, doprovodný program a ubytování. Po absolvování přijímacího pohovoru se studenti účastnili každodenních prací a používali strojní vybavení firem. Program stáže byl opravdu pestrý a studenti si tak měli možnost nejen prohloubit své odborné znalosti, ale také rozvinout kulturní povědomí o Slovinsku. Slovy jednoho z účastníků: „Zlepšil jsem se v technickém myšlení, i v tom, jak být efektivnější a přesnější. Poznal jsem vlastnosti různých materiálů a naučil se lépe komunikovat se spolupracovníky.“

Od července do září letošního roku byli také díky projektu v Mariboru tři nejlepší maturanti oboru Mechanik-seřizovač. Ve strojírenských firmách programovali a řídili moderní CNC stroje v běžném provozu. Úspěšně se začlenili do pracovního kolektivu, kde byla hlavním dorozumívacím jazykem angličtina. Stáž jim přinesla praktické zkušenosti z oboru a výhodu pro studium na vysoké škole i při hledání budoucího zaměstnání.

Mgr. Vladimír Přibyl, zástupce ředitele SOŠ strojní a elektrotechnická Velešín