Nutrie je dvakrát větší než ondatra a má kulatý ocas. Výborně plave, ale jen zřídka se potápí. Na začátku 20. století byla dovezena z Jižní Ameriky do Evropy jako kožešinové zvíře a chována na farmách. Zdivočelí jedinci mohou místy vytvářet malé kolonie. Nutrie je býložravá, vyhledává stojaté nebo mírně tekoucí vody. 

Nutrie je též známá jako vodní krysa nebo řekomyš.

František Novotný