Po Českém Krumlovu a Velešínu se dnes v úterý 15. květnakoná ve městě Den s Deníkem. Od 15 hodin mají občané možnost přijít na náměstí, kde Českokrumlovský deník přichystá pódium a stany. Setkají se zde s lidmi, kteří tvoří Českokrumlovský deník, zapojí se v případě zájmu do přípravy aktuálního vydání novin, zasoutěží si o nejnovější fabii a zhlédnou kulturní program. V něm mimo jiné vystoupí pěvecký sbor základní školy a velký dechový orchestr základní umělecké školy. Součástí bude i setkání s vedením města a diskuse o aktuálních problémech Horní Plané.

V anketě Českokrumlovského deníku mezi občany města se oslovení vzácně shodují. Hornoplánští postrádají obchody a rovněž i pracovní příležitosti. Navíc přidávajínedostatek možností zábavy pro mladé spoluobčany.

Zajímalo nás, zda a jak radnice reaguje na věci, které občanům města komplikují jejich život.
Dá se vypozorovat a fakty doložit, že nezaměstnanost a nedostatek obchodních možností nejsou pro vedení města neznámé a snaží se na ně reagovat.
Základním receptem je v této oblasti prodloužení turistické sezony, která zde trvá pouze po dobu léta. V zimě není komu služby nabízet, když turisté ani nemají důvod tyto končiny vyhledávat. Dlouhodobá snaha města se podle starosty Jiřího Hůlky tudíž ubírá cestou dosažení celoroční turistické sezony. „Už od roku 1995, kdy jsem nastoupil na radnici, je jasné, že je třeba něco ´udělat se zimou´. Národním parkem, který je z našeho pohledu tou největší brzdou a překážkou možnosti realizace zimní sezony, nám bylo předkládáno, že nosným tematem zimní sezony je běžecké lyžování. Jako město jsme tomu šli hodně naproti. Koupili jsme rolbu, už čtyři roky připravujeme kolem Horní Plané běžecké stopy. Jasně se ale ukazuje, že tohle není ta cesta. Běžecké lyžování může být doplňkovou záležitostí pro základní náplň, a tou je sjezdové lyžování.“
Tato tvrzení opírá o zkušenosti v sousedním Lipně a Kramolíně, které fungují celoročně. „Kdyby tam nebyla možnost zimní turistické sezony, tak tam nikdo s tou investicí nepřijde. Je to vidět i v tom, že ve Frymburku končí CHKO, na Lipně už CHKO není, tam už se dají ty věci realizovat. Čím blíž do Národního parku – například v Nové Peci, tam je to totální konec.“
Úsilí proto vedení města vkládá do smysluplné zimní sezony. „Jsme přesvědčeni, že zimní turistická sezona je tou šancí, je fabrikou pro Pošumaví a pro Lipensko obzvlášť, ve spojení s letní sezonou vytvořit podmínky pro rozvoj tohoto území do budoucna. Tou možností nejsou žádné klasické továrny, které tady byly. Například Lira – poslední továrna, která na Lipensku zbyla z tradičního zpracování tradičního původního materiálu dřeva. Dnes už je jen pila v Hůrce. Na Lipensku už nikde nefunguje ani zpracování mléka a zemědělství se přesunulo do údržby krajiny a do výroby masa. Hlavním směrem opravdu bude turismus. Na Lipně vidíme, že se z toho dá nejen žít, ale i rozvíjet ,“ vysvětluje Hůlka.
Město se proto snaží vytvořit přijatelný projekt zejména pro ochranu přírody, tak pro případného investora.
V první řadě to byl projekt záměru lyžovat na severním svahu už téměř 40 let existujícího lyžařského areálu v Rakousku. „Tehdy ho iniciovala hornorakouská vláda, aby podpořila zaměstnanost. Vláda se soukromým investorem, kterým byl majitel pozemků, založila akciovou společnost a zainvenstovala technologickou část sjezdovky. Pak z toho vystoupila, prodala svůj podíl soukromé firmě. Soukromá firma dnes zodpovídá za veškerou technologii zasněžování, parkovišť a areál funguje,“ ohlíží se ke zkušenostem sousedů.
Přestože leží mimo Horní Planou a je v zahraničí, faktem zůstává, že už i to je stále významnějším faktem také pro Lipensko. „Meziročně díky otevřenému hraničnímu přechodu tam navozíme o sto procent lidé víc každou zimu. I to dokáže alespoň trochu udržet zaměstnanost alespoň v některých provozovnách většího typu tady na Hornoplánsku.“
V praxi to funguje tak, že v Horní Plané lidé přespí a pak přejíždějí 45 kilometrů na Smrčinu, tedy kopec, který je vlastně i na české straně hranice. Vozí se tak české peníze do rakouského areálu, což není úplně normální situace.
Podle starosty Jiřího Hůlky by byl logický a normální jiný stav. „Ne Smrčina, která je přírodně tak cenná, že do ní opravdu nechceme jít, ale vedle sousední kopec Hraničník, který je značnou částí ve druhé zóně. Na vrcholu je vykácený, což všichni vidí. A tudy natáhnout jednu lanovku a jednu trasu pro turisty. Tím dosažitelnost zkrátíme na 10 kilometrů, tedy deset minut od Horní Plané. V Nové Peci by byl nástup, tím by se obec začala rozvíjet,“ má jasno starosta. Na druhé straně ale připomíná jiný pohled ochranářů. „Narážíme na nepochopení ze strany ochrany přírody a hlavně ekologických iniciativ. Ono je hezké říkat ne, nesmíte, ale na druhé straně by nám také měl někdo říct, ano to vám nahradí to, co nesmíte. To nám ale dosud nikdo neřekl.“
I po této zkušenosti město na nic nečeká a hledá další možnost. Partnera našlo v Jihočeském kraji a to téměř hned po jeho vzniku. Společně se snaží prosadit záměr zimní sezony. „Kraj je velmi nápomocen, bere si za svou i záležitost Hraničníku a zároveň s tím i možnost vybudování nového areálu na sousedním kopci za Horní Planou na Špičáku, který je už ve vojenském prostoru. Snaha byla korunována tím, že byla podepsána deklarace mezi ministerstvem obrany, životního prostředí, pro místní rozvoj a Jihočeským krajem o pokračování přípravy na realizaci tohoto areálu,“ uvádí Hůlka.
V praxi by to znamenalo zmenšení vojenského prostoru zhruba o 17 procent území a tato část by byla poskytnuta pro zamýšlený areál. Starosta má jasno i v tom, jak by se mělo postupovat – okopíroval by vyzkoušený a již připomínaný model, který v Rakousku nastartoval ekonomické přežití a rozvoj oblasti v zimě.
Že by zimní sezona zafungovala na nezaměstnanost a třeba také rozvoj služeb a města samotného, je jasné každému. Ovšem stojaté vody se pomalu začínají hýbat už teď, kdy se o záměrech hovoří v reálnější podobě. „Pokud se o těchto věcech veřejně mluví, pociťujeme v posledním roce zvýšený zájem investorů o Hornoplánsko. Třeba máme rozvojovou plochu pod nádražím a dnes je tam investor, který je ochoten investovat do čtyř až pěti staveb, které tam mají vzniknout. Před pár lety by řekl, proč já sem budu jezdit jenom na léto, to já sem svoje peníze nedám. Dalším příkladem jsou třeba Karlovy Dvory, které dnes připravujeme do fáze výběrového řízení na dodavatele inženýrských sítí. Zájemci už jsou,“ říká Hůlka.
Realitou je i jiný projekt, který by měl napomoci rozvoji celé oblasti. Tím je záměr investora postavit relaxační a rekondiční zařízení v areálu bývalé roty na Zvonkové. Město má podepsanou smlouvu s Českobudějovickými pozemními stavbami a přestavbou zde má vzniknout areál s 360 lůžky, který by vytvořil 60 celoročních pracovních příležitostí nejrůznější úrovně. Jak uvádí starosta, v porovnání s 80 zrušenými v Liře je tato příležitost alternativou.
„Na to se pochopitelně nabalují služby tady v Horní Plané. Celý projekt ale o rok a půl posunula ochrana přírody. Do konce roku dokončíme velkou EIU, začneme připravovat dokumentaci pro územní rozhodnutí, pak bude následovat stavební povolení. Když se to spočítá, tři roky jsou pryč. Tři roky je čas na projektování, rok a půl by se mělo stavět. Ale chápu, že je to cenné území, my jeho cennosti taky chceme rozumně využít, nechceme tam připustit v žádném případě stavbu paneláků naležato. Ale chceme udělat zařízení do jednou už zastavěného místa. Přestavbou zařízení přinést vyšší kvalitu a nové služby. Investice za 330 milionů korun z kapes investora je pro nás velkým motivem. Poskytnutí služeb na druhé straně jezera, využití blízkosti běžeckého centra v zimě, lyžařského centra je prostě pro toto zařízení ideální,“ zdůrazňuje starosta.

Jsou tyto příklady dokladem, že město dělá málo, nebo dost? Činí město takové kroky, které by pomohly napravit strasti občanů? Přijďte si říci své názory a vyslechnout argumenty druhých. Českokrumlovský deník bude u toho s vámi 15. května od 15 hodin na náměstí u radnice. S sebou přivezeme pojízdnou redakci, ale i zábavu v podobě vystoupení hornoplánských souborů. Na své si přijdou i děti při různých soutěžích a na dospělé bude čekat také soutěž o hlavní cenu v podobě fabie nejnovějšího typu.
Stačí přijít 15. května navečer na hornoplánské náměstí. Českokrumlovský deník se na vás už těší.