Dvojité sluneční hodiny na nároží radnice pocházejí v dnešní podobě z druhé poloviny 19. století. Návrh pro jejich obnovu vytvořil podle dochovaných zobrazení akademický malíř a restaurátor Radomír Surma.

„Jejich podoba ale nebyla na žádném z dokumentů zachycená natolik přesně a detailně, aby je bylo možné jednoduše a doslovně zrekonstruovat. Dnešní výsledek je tedy novým autorským dílem, ovšem inspirovaným v maximální míře tím původním,“ vysvětlil Radomír Surma.

Olomoucké sluneční hodiny jsou nárožní, tedy dvojité. Svými rozměry 405 centimetrů krát 421 centimetrů patří mezi ty větší v tuzemsku.

Zabírají plochu přes 17 metrů čtverečních a ukazují čas na dvou číselnících najednou pomocí dvou ukazatelů nastavených v přesně daném úhlu a zakončených kuličkou. Jeden ukazatel měří 150 centimetrů, druhý má 160 centimetrů.

Olomoucká MHD v čase koronaviru. Ilustrační foto
Muž v olomoucké tramvaji zbil pěstí cestující, kvůli roušce

Dopoledne na jedné zdi, odpoledne na druhé

Hodiny na jihovýchodní fasádě ukazují čas od rána do přibližně 14 hodin, pak už je zakrývá stín protějších domů.

Druhá část hodin na jihozápadní straně ukazuje čas od 11 hodin po celé odpoledne. V době od 11 do 14 hodin tak mohou lidé vidět čas na obou polovinách hodin zároveň.

Na jižní a západní fasádě radnice přibyly ještě další dvoje menší sluneční hodiny. Také ty jsou obdobou původních, které tam bývaly v minulosti. Kromě času ukazují rovněž letní či zimní slunovrat, jarní a podzimní rovnodennost nebo roční období. Jejich autorem je rovněž akademický malíř Radomír Surma.

Nastavení přesnosti slunečních hodin je poměrně složité a vyžaduje znalosti z astronomie a dalších oborů.

„Opravdu přesný čas ukazují jen v období slunovratů, směrem k jarní a podzimní rovnodennosti se ´předbíhají ´ či ´zpožďují´ až o desítky minut. Kupříkladu v těchto dnech ukazují poledne v čase 12.47 hodin. V den letního slunovratu 21. června budou ukazovat poledne přesně ve 13 hodin, v době zimního slunovratu v prosinci pak přesně ve 12 hodin,“ vysvětlil mluvčí města Michal Folta.

Dvojité sluneční hodiny se na nároží olomoucké radnice vrátily v rámci probíhající celkové rekonstrukce střechy, vnějšího pláště radnice a opravy radniční věže.

„O obnově těchto výtvarných prvků jsme rozhodli už na začátku projektu rekonstrukce pláště radnice. Když už se podařilo obnovu tradičního sídla samosprávy zajistit, chtěli jsme, aby byla co nejkomplexnější,“ sdělil investiční náměstek primátora Martin Major. 

Akademický malíř Radomír Surma dokončuje sluneční hodiny na olomoucké radnici.
Rakouská a olomoucká orlice ozdobí radnici. Čerpáme z Habsburků, říká tvůrce

Co nárožní sluneční hodiny zobrazují

Dominantou je heraldický orel, z poloviny jej tvoří černý rakouský orel a z druhé poloviny červenostříbrně šachovaná orlice z olomouckého městského erbu.

Odhalení slunečních hodin na olomoucké radnici. 12. května 2020Zdroj: Deník / Jiří Kopáč Předkové v 19. století chtěli tímto řešením dát najevo úzkou vazbu Olomouce k habsburské dynastii a monarchii. Iniciály připomínají panovníky Františka Josefa a Marii Terezii, kteří měli k městu blízký vztah.

Hodiny zachycují také alegorické postavy boha času Chrona a bohyni moudrosti Sapienzu. Výjev dotváří idealizované panorama Olomouce v podobě barokní bastionové pevnosti. Symboly připomínají charakteristiky Olomouce jako města vzdělanců, církevní a duchovní metropole, vojenské pevnosti, renesanční perly Moravy a města založeného dle prastaré legendy Juliem Caesarem.

Do malby autor přidal kromě kvalitních barevných lazur také zlacení a stříbření, což fresce a heraldickému motivu dodává patřičnou reprezentativnost.

Sluneční hodiny pravděpodobně zdobily olomouckou radnici už v 15. století. Původní nárožní hodiny z 19. století nechala krátce po vzniku československé republiky nová česká reprezentace města zabílit, protože vadil jejich silně prohabsburský ráz.

Během okupace při opravě fasády je pak již poškozené nechali zcela odstranit nacisté, pro něž byli Habsburkové rovněž nepřátelským elementem. Na budovu radnice se tak nárožní sluneční hodiny vracejí po téměř osmdesátileté přestávce.
Zdroj: město Olomouc