V současné době se hovoří o tom, že se první žáci vrátí do škol v polovině května. Tedy za předpokladu, že školy zajistí zvýšená hygienická opatření. Je podle vás vůbec možné, aby toto školy zajistily?
Ta situace se v posledních dnech neustále vyvíjí, uvidíme, jak to nakonec vše dopadne. Samozřejmě pokud taková nařízení budou platit, škola se je bude snažit plnit. I když v některých případech to bude velmi problematické. Například při zajištění odborné výuky a praxe.

Stanislava Sajdlová

51 let, narodila se v Žatci. Po absolvování tamního gymnázia vystudovala UJEP, Pedagogickou fakultu, obor český jazyk – anglický jazyk v Ústí nad Labem, UK Praha obor Management vzdělávání. Ředitelkou SOU a SOŠ, SČMSD, Žatec, s.r.o. je od roku 2006. Škola loni od Asociace hotelů a restaurací ČR získala výroční cenu Škola roku.

Objevila se petice, která požaduje, aby se žáci vrátili až po letních prázdninách. Její autoři tvrdí, že při dřívějším termínu by mohlo dojít obecně k ohrožení pedagogického sboru.
Jsem ráda, že se podle současných předpokladů většina našich žáků vrátí do školy až v září. Petici znám a souhlasím s ní. Školy se zavřely v době, kdy nakažených byly řádově stovky a nebyla žádná prognóza vývoje. A teď, když jsme se dostali do řádu tisíců, tak se znovu mají otvírat. Věkový průměr našeho sboru je rizikových 47 let a ne všichni učitelé jsou stoprocentně zdraví. Návrat žáků do škol, i když nepovinný, by některé z nich mohl po zdravotní stránce ohrozit. Stejně nevím, jak bych je měla přesvědčit o tom, aby učili. Navíc během běžného provozu ve škole řešíme občas drobné záležitosti, které souvisí s nedobrými hygienickými návyky z rodin. Mám na mysli nepřezouvání nebo nečistý pracovní oděv. Bylo by velmi náročné u těchto žáků zaručit dodržování zvýšených hygienických opatření.

Žáci jsou už více než měsíc doma. Jak ve vaší škole zajišťujete komunikaci učitelů a žáků?
Žáci najdou zadanou domácí práci pod svojí třídou na webových stránkách školy. Zpracování a způsob zasílání učiteli řeší různě, často podle svých možností. Učitelé mají také pracovní skupinu na WhatsAppu. Mnoho učitelů využívá ke komunikaci i jiné možnosti jako je Google Classroom, Google Meet, Instagram, své webové stránky nebo Facebook. Samozřejmě, že často používáme i e-mail.

#clanek|4594111#

Většina žáků komunikuje?
Většina z nich nějakou cestou funguje. Jak už jsem zmínila, učitel komunikuje se žákem na dálku různými způsoby, mnohdy jich nabízí i několik. Žáci mají tolik možností jak se zapojit, že se opravdu nejde nezapojit. Pokud nevidíme žádnou odezvu od žáka, telefonujeme rodičům. Jsme škola, která má převážně učňovské obory a s tím souvisí někdy i nižší vzdělání rodičů a jejich zájem o školu. Někteří si dokonce myslí, že žáci mají prázdniny a moc se o ně nezajímají.

Takže se do učení na dálku někdo zapojuje víc někdo méně.
Mnozí plní úkoly přednostně a vyžadují další. Paradoxní je, že hodně aktivní jsou i někteří z těch, pro které byla docházka do školy problém a pro které je způsob vzdělávání na dálku pohodlnější. Stále je ale skoro třetina těch, kteří dělají “mrtvého brouka“. Jsou to žáci převážně učebních oborů prvních a druhých ročníků. V těchto případech nepomáhá ani kontaktovat rodiče, kteří je buď kryjí nebo nám sdělí, že je do školní domácí práce nutit nebudou.

Zaznamenali jste případ, že by někdo se svým učitelem vůbec nekomunikoval?
Ano, zaznamenali. Pravidelně sdílíme informace o těchto žácích v pracovní skupině s ostatními učiteli a hledáme cesty, jak tyto žáky podnítit k činnosti. Důvody, proč nekomunikují, mohou být ovšem různé.

Třeba prostě žák nemá mobil?
Situaci, že by žák neměl mobil, jsme ve škole nezaznamenali. S přibývajícími finančními potížemi některých rodičů, to ale může být jinak. Dítě nemusí mít kredit nebo data. Máme i případy, kdy žáci chodí na brigádu a nemají čas na domácí přípravu.

Lenka Šimůnková, ředitelka Krajské hygienické stanice v Ústí nad Labem
Rozjedeme chytrou karanténu, říká ředitelka krajské hygieny Lenka Šimůnková

Dohlédnout na to, zda žák pracuje samostatně a učí se, je složité. Má nynější známkování a hodnocení vůbec nějakou váhu?
Rozhodně má. Hodnotíme například snahu žáků o pravidelnost odevzdávání a plnění zadané práce. Hodnotit budeme také žákovská portfolia, v kterých budou moci žáci formulovat, jak a co se samostatně naučili. I když hodnocení touto formou je spíše podpůrné. Někteří učitelé při hodnocení odevzdaných úkolů chtějí spolupráci s rodiči, aby potvrdili samostatnost při zpracovávání. S některými probíhá spolupráce na bázi důvěry, takže učitel může hodnocení dát vyšší hodnotu. Některé vzdělávací programy umožňují učiteli kontrolu na dálku, zda žák vykonává zadané úkoly. I toto využijeme k hodnocení.

Myslíte si, že žáci, kteří chtějí, doma vše zvládnou?
Hodně se ve společnosti řeší skládání maturitních zkoušek, závěrečné zkoušky u učebních oborů jsou tak trochu v jejich stínu. Mám velkou obavu z toho, že žáci posledního ročníku učebních oborů se na ně nedokáží připravovat sami a že těch pár měsíců “samostudia“ jim bude u zkoušek chybět. Když docházejí do škol a jejich příprava k závěrečným zkouškám je pravidelná a systematická, něco určitě pochytí.

Plánujete, jakmile se žáci opět vrátí do škol, nějaké jejich velké přezkušování?
Neplánujeme žádné přezkušování pro ty žáky, kteří s námi spolupracovali. Co se v rámci samostudia naučili, zjistíme v září. Na druhou stranu přezkoušení může proběhnout v těch případech, kde se žáci po celou dobu neozvali a na zadané úkoly nereagovali. Pokud se už do června do škol nevrátí a jejich přístup se nezmění, bude nutné přezkoušení také proto, abychom je mohli hodnotit. A to podle zákona ve stanoveném náhradním termínu, nejpozději však do konce září následujícího školního roku.

Peníze. Ilustrační snímek.
Lidé mohou městu Žatec pomoci získat peníze na opravu schodů

Jste školou, která hojně využívá výuku na dálku i v běžné době. Takže v tom máte trochu výhodu.
Distanční formu výuky jsme používali už i před covidem. Vedle prezenčního studia máme ve škole i obory, které se studují “dálkově“ a k tomu je tato výuka nejvhodnější. Vedle toho žáci prvních a třetích ročníků gastronomických oborů běžně pracují doma na výukovém programu, který se jmenuje Kulinářské umění a je propojen s předměty Technologie, Potraviny a výživa a Stolničení. Učitel může na dálku sledovat, kdy se žák přihlásil, jestli se přihlásil nebo jestli si udělal požadovaný test, který je součástí každé kapitoly. Ve škole žáci pak už předvedou jen praktické dovednosti.

Výukové programy tedy využíváte běžně.
Ano. Výukových programů, které se používají bez vlivu na nouzový stav, je mnoho a prakticky každý učitel oživuje svoji výuky některým z nich. Vedle zmíněného Kulinářského umění, využíváme Techambition pro matematiku, různé programy pro účetnictví, pro hotelové provozy, populární jsou Fiktivní firmy. Žáci maturitních oborů využívají různé on-line kurzy.

Když jsme u těch maturit, ministerstvo školství před pár dny nastínilo, kdy by měly probíhat.
Podle současných informací maturitní zkoušky budou probíhat od 1. června. Od 11. května nabídneme žákům posledních ročníků vyučování podle zvláštního rozvrhu, který bude zahrnovat pouze profilové předměty. Účast žáků a jejich příprava k maturitním a závěrečným zkouškám bude dobrovolná. Nyní žáci dokončují zpracovávání svých maturitních i samostatných odborných prací, které budou odevzdávat elektronicky. Vedoucí práce i oponenti jim elektronicky zašlou posudky. Doufám, že v červnu budou učitelé zdraví a nikdo nebude v karanténě, protože nás v jednom měsíci čekají kromě maturit také závěrečné i přijímací zkoušky, a tak by byli v tuto dobu těžce nahraditelní.

Restaurace Chaloupka v Žatci
Shnilá podlaha, uvolněné stropy. Žatecká Chaloupka jen tak neotevře

Jak budou probíhat přijímačky na vaší školu?
Zatím víme, že budou probíhat v červnu. Čekáme na další rozhodnutí ministerstva školství, třeba jakou formou budou probíhat. Uvítali bychom, aby rozhodnutí konat či nekonat přijímací zkoušky bylo na řediteli školy. V této chvíli je fyzická přítomnost žáků devátých tříd na středních školách nepřípustná.

Jste školou, která své žáky posílá na různé praxe. To předpokládám s uzavřením hotelů a restaurací padlo?
Bohužel ano. Žáci neodjeli na plánované čtrnáctidenní odborné praxe a ani nikde nevykonávají odborný výcvik. V důsledku mimořádných opatření došlo k zrušení veškeré praktické výuky na naší škole. Doufáme, že se v září budou moci vrátit do “svých“ provozoven a že jich díky nucenému uzavření moc nezanikne. To platí i o minipivovarech, které jsou často součástí restaurací a naši budoucí pivovarníci v nich vykonávají své praxe.

Státní zámek Stekník u Žatce.
Zámky se chystají na sezonu. Začne později, větší akce nebudou

Některé praxe a stáže vaši žáci vykonávali v zahraničí. Jak bude podle vás těžké, na tyto praxe navázat po skončení opatření?
Měli jsme pro tento školní rok domluvenou spolupráci s italskými letovisky blízko Rimini, v Kalábrii a na Sardinii, s horskými resorty v Alpách a také s hotely v Miláně. Ta bohužel skončila a budeme doufat, že se brzy vše vrátí k normálu a budeme moci na spolupráci navázat. Vzhledem k oborům, které se u nás vyučují, tedy hotelnictví, gastronomie, pivovarnictví, je obnovení služeb a otevření hranic klíčové pro realizaci odborných praxí a odborných stáží.

Myslíte, že se rodiče nebudou bát své děti pouštět za hranice?
Předpokládáme, že chuť žáků vyjíždět za hranice a ochota rodičů děti pouštět se bude dostavovat jen pozvolna, proto se v blízké budoucnosti zaměříme na spolupráci s hotely a zařízeními, která poskytují ubytování a stravování v České republice. S obavami rodičů poslat žáky na mimoškolní praxe jsme se ale setkávali i v dřívějších dobách.