Hlavní město už část areálu letenských tenisových kurtů ve svém majetku má a pronajímá jej klubu LTC Praha. Nyní má zájem získat i zbylé pozemky. Město hodlá zajistit revitalizaci celého místa, včetně rekonstrukce památkově chráněné budovy bývalé klubovny.

Jedná se o ojedinělou stavbu z roku 1926 od architekta Bohumíra Kozáka reprezentující architekturu účelových provizorních staveb své doby, včetně specifického řemeslného detailu, kterých se v Praze již mnoho nedochovalo.

Praha má s Letnou velké plány

Odkoupením pozemků, které v současné době vlastní stát by došlo ke sjednocení vlastnictví celé širší lokality Letenských sadů, které jsou celopražsky významnou zelení, navíc umístěnou v památkově chráněném území. Praha plánuje na Letné i další investiční aktivity – jako například výstavbu zavlažovacího systému a vodní nádrže.

„Areál LTC byl dlouhá léta rozdělen na dvě části, což rozhodně nebylo ku prospěchu rozvoje areálu jako celku. Jsem rád, že se podařilo s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových po sáhodlouhých jednáních dospět k dohodě. Pokud by k ní nedošlo, jisté by následoval prodej majetku formou dražby, kdy by v případě získání toho areálu soukromou osobou hrozila i změna využiti centrální části letenských sadů, která má za mě zcela jisté sloužit jako klidové relaxační místo v centrální části Prahy. Zájem města bude, aby i nadále sloužily pozemky pro sportovní využití a citlivou rekonstrukcí se vrátil život i do objektu klubovny,“ uvedl radní pro oblast majetku Jan Chabr (Spojené síly pro Prahu/TOP 09).

Sportovní spolek LTC PRAHA (Lawn Tennis Club Praha) patří k nejstarším a nejslavnějším tenisovým klubům na českém území. Byl založen studenty právnické fakulty Univerzity Karlovy v roce 1904. K jeho členům patřily významné osobnosti politického, společenského a sportovního života, např. Jan a Olga Masarykovi, Karel Schwarzenberg, Jiří Stanislav Guth-Jarkovský, Jaroslav Heyrovský, Otto Wichterle, Nataša Gollová, Adina Mandlová nebo Václav a Miloš Havlovi. Název sice prozrazuje, že se jednalo o tenisový klub, nejznámějším byl ovšem oddíl hokejový, který je s počtem jedenácti mistrovských titulů dosud třetím nejúspěšnějším českým klubem v historii. Zanikl v roce 1964 sloučením s pražskou Slavií.