Na co odpovídali

1. Jak vy osobně vnímáte situaci ve FAČR po uvalení vazby na dnes již bývalého místopředsedu Romana Berbra. Jak by se podle Vás mělo vedení FAČR k současné situaci postavit? Měl by odstoupit předseda Malík?

2. Dal jste svůj hlas při volební valné hromadě Romanu Berbrovi? Pokud ano, proč? Byl na vás činěn nějaký nátlak, abyste pro něj hlasoval?

3. Může mít současná kauza dopad na váš okres (kraj) a jaký?

4. Blíží se volební valné hromady v okresech a krajích. Budete znovu kandidovat na post předsedy okresu (kraje), případně do VV JčKFS?

Jan Jílek, předseda KFS Jihočeského kraje

1. Situaci vnímám jako velice vážnou, neboli kritickou, protože fotbal zasáhly v posledních třech letech dvě obrovské kauzy čelních představitelů. Je velice narušena kredibilita fotbalu jako takového, důvěra veřejnosti. Je potřeba vnímat to, že fotbal je celospolečenská záležitost, financovaná z valné části z veřejných zdrojů a vedení by se mělo snažit situaci maximálně stabilizovat a dovést fotbalové hnutí do řádné Valné hromady FAČR. Abdikace předsedy Malíka a dalších členů výkonného výboru FAČR by nyní byla další faktická paralizace fotbalu. Samozřejmě v případě, pokud se neukáže, že aktuální kauza se týká i dalších členů výkonného výboru FAČR.

2. Ano, dal a důvodem bylo, že nebyla jiná alternativní volba, jelikož na post místopředsedy kandidoval jen pan Berbr, popřípadě jeho protikandidát před volbami odstoupil. Takže v tomto případně nebyl žádný tlak na místě.

3. Aktuálně si nejsem vědom žádných dopadů na JčKFS. Jsme autonomní organizace s vlastním rozpočtem, financováním, odbornými komisemi, rozhodovacími pravomocemi a kontrolními orgány.

4. Letos v srpnu, před začátkem nového ročníku soutěží 2020/2021, to znamená před touto „kauzou“, jsem oznámil členům výkonného výboru KFS, že po osmi letech ve funkci zvažuji další pokračování a kandidaturu na post předsedy JčKFS v dalším volebním období a že o mém rozhodnutí je budu informovat do konce listopadu 2020.

Jiří Kureš, předseda OFS České Budějovice

1. Myslím, že toto je úplně zbytečná otázka. Myslíte si, že tuto situaci někdo vnímá dobře? FAČR má přibližně 330 000 členů, z toho cca 150 000 mládežníků, možná někteří ti nejmenší tuto situaci nevnímají vůbec, ale každý kdo má fotbal rád, musí vše okolo tohoto vnímat velice negativně. Nebo znáte někoho, kdo je z toho nadšený? Možná pouze z toho, že hříšníci jsou ve vazbě a nebudou dále škodit fotbalu, ale samotná kauza celý fotbal výrazně poškodila.

Vedení FAČR už nějaká opatření vydalo, o kterých každý, kdo se o to zajímá, dobře ví. Pokud výkonný výbor FAČR či předseda Malík sami neodstoupí a budou činní do konce mandátu, tak budou ještě nějaká další opatření určitě následovat. Zda mají odstoupit, či nikoliv, je na nich, mandát výkonného výboru FAČR i výkonných výborů ostatních pobočných spolků (OFS a KFS) končí příští rok, OFS v únoru, KFS v březnu, do té doby musí proběhnout valné hromady těchto spolků a potom bude následovat valná hromada FAČR. Nemyslím si, že by bylo dobré dělat unáhlené kroky, například se svoláváním mimořádné valné hromady FAČR v dřívějším období, nově zvolený výkoný výbor by měl jen velmi krátkodobý mandát, protože v roce 2021 by se řádná volební valná hromada FAČR podle stanov musela stejně znovu konat. Fotbalová veřejnost by měla mít větší časový prostor na přípravu kandidátů do volených funkcí ve výkonných výborech, jak pobočných spolků, tak samotného výkonného výboru FAČR. Z tohoto důvodu si myslím, že by bylo vhodnější nechat současný výbor dokončit svůj mandát a dát tím celé fotbalové veřejnosti patřičný prostor na výběr svých kandidátů do vedení pobočných spolků a samotné FAČR.

2. V roce 2017 se konaly dvě valné hromady FAČR. V té první nebyl zvolen předseda, tak se nekonala ani volba dalších členů výkonného výboru. Předseda byl zvolen až ve druhé valné hromadě tajným hlasováním, protože kandidátů bylo více. Místopředseda pan Berbr byl na tuto funkci jediný kandidát, neměl žádného protikandidáta, hlasování bylo veřejné. Podíval jsem se do záznamu těchto voleb, ze 124 delegátů české komory bylo 117 pro, 3 delegáti proti a 4 se zdrželi hlasování. Já jsem byl jeden z těch 117, hlasoval jsem pro z několika důvodů, tak jako pravděpodobně i většina z těch ostatních 116. V té době jsem o jeho žádné protizákonné činnosti nevěděl, někdo možná mohl mít tušení o jeho některých negativních fotbalových praktikách, ale pro fotbal udělal i řadu dobrých věcí a delegáti se museli rozhodnout, zda ho jako jediného kandidáta zvolí či nikoliv, protože v případě nezvolení by musela následovat další valná hromada, což už nikdo pravděpodobně nechtěl, a to byl zřejmě hlavní důvod většiny delegátů hlasovat pro jeho volbu.

3. Současná kauza má určitě negativní dopad na celý český fotbal, jak jsem již uvedl. Jestli byl místopředsedou FAČR pro Čechy pan Berbr, nebo by byl někdo jiný, to nemělo na činnost našeho výkonného výboru okresního fotbalového svazu a jeho komisí, a tím samotného v globálu bezproblémového průběhu všech našich okresních soutěží po celé volební období, vůbec žádný vliv. Přesto ale nyní tato kauza určitě má nejméně morálně a psychologicky velmi negativní dopad na celé fotbalové dění až do těch nejnižších pater fotbalu.

4. Zda budu kandidovat na post předsedy OFS, ještě nevím, živě jsme o tom diskutovali zrovna na posledním zasedání výkonného výboru OFS ještě před vypuknutím této kauzy. Diskuse byla podobná jako před třemi lety před minulou valnou hromadou OFS v roce 2017, kdy jsme se také rozhodovali, zda budeme ještě kandidovat. Tak jako minule záleží na ostatních členech výkonného výboru a hlavně na oddílech, zda budou mít samy o nás ještě zájem. Předsedou OFS jsem již čtyři volební období, tedy 16 let, pokud by mne náhodou ještě přemluvili na kandidaturu, tak by to určitě bylo už do posledního volebního období. Už delší dobu se snažíme, aby vedení OFS i samotné komise byly omlazeny.

Marek Janíček, předseda OFS Jindřichův Hradec

1. Situace ve FAČR je víc než vážná. Dle mého názoru má vedení s předsedou Malíkem jediný úkol: dovést FAČR k řádné volební valné hromadě, která by se měla konat příští rok po valné hromadě okresů a krajů. Pokud voláme po očistě fotbalu, není jiný postup ani možný. Jakékoliv zbrklé svolání valné hromady by znamenalo, že nové vedení budou volit ti samí lidé

2. Pokud si dobře vzpomínám, tak se místopředseda volil aklamací a byl jediným kandidátem na tuto funkci. Takže, ano, volil a pod žádným nátlakem jsem nebyl.

3. V žádném případě-nevidím sebemenší důvod proč by na náš okres měla mít tato kauza nějaký negativní dopad.

4. Ještě nejsem rozhodnutý, zvažuji to.

Josef Skalák, předseda OFS Tábor

1. Výkonný výbor FAČR by se měl okamžitě distancovat od celé záležitosti, popřípadě odstoupit jako celek ze svých funkcí a řádná nebo mimořádná valná hromada by měla zvolit vedení nové. V žádném případě by se neměla valná hromada FAČR konat až v prosinci 2021, kdy vyprší řádný mandát stávajícímu výboru.

2. Při poslední volební valné hromadě FAČR jsem dal hlas Romanu Berbrovi. Při vlastní volbě pozice místopředseda svazu za Čechy byl jediný kandidát. Byla to má svobodná volba, žádný nátlak na mě nebyl vyvíjen.

3. Kauza samozřejmě může a zřejmě i bude mít dopad na celé fotbalové hnutí a zároveň i na všechny OFS a to hlavně finanční – může být pozitivní i negativní – a morální. V každém případě vlastní činnost našeho OFS nebyla a ani nebude nijak dotčena touto kauzou ve vrcholném vedení FAČR. Činnost na této nejnižší úrovni fotbalového hnutí by mohla být ovlivněna drastickým snížením financí ze státních zdrojů.

4. O kandidatuře na příštích volebních valných hromadách jsem zatím neuvažoval.

Michal Řezáč, předseda OFS Písek

1. Celá situace ve FAČR a kolem fotbalu vůbec mě osobně hodně mrzí. Je to přesný odraz celé naší společnosti. Již tak pošramocená pověst fotbalu utrpěla další těžkou ránu. Víte, my všichni obyčejní lidé na nejspodnějších patrech děláme svůj milovaný sport s láskou a odhodláním věnovat mu svůj všechen volný čas. A tím nemyslím sebe, myslím všechny funkcionáře, hráče, trenéry. Pro nás je to celoživotní radost a náš život. Chybějí hráči, peníze, děti, trenéři ale i rozhodčí. Covid nám zastavil soutěže a každá taková kauza nám všem nepřidá radosti a navíc v případě postihu ani finanční zdroj v rámci dotací. Vedení FAČR by okamžitě mělo zaujmout jasné a pevné stanovisko ke všem obviněným osobám vyloučením z řad FAČR. Dále dovést FAČR k řádné valné hromadě za předpokladu dodržení řádných stanov. Myslím si, že se tím vytvoří dostatek času najít vhodné a pracovité lidi, oddané pracovat pro fotbal a ne pro něco jiného.

2. Ano, dal. Je těžké dávat hlas jinému kandidátovi, když nikdo další v návrhu z celého hnutí FAČR nebyl. Žádný tlak na mě nebyl nikým a ničím vyvíjen.

3. Nedokážu si v současné době představit, jaký vliv by měla tato kauza na chod OFS Písek v tom negativním smyslu. Pro nás je hlavně škoda, že nemůžeme z pochopitelných důvodů po nařízení vlády hrát své mistrovské soutěže. Přeji si jen, aby tato celá kauza byla včas a transparentně vyřešena, aby neutrpěly oddíly na té nejnižší úrovni a byly zabezpečeny možnosti financování a dotačních programů pro amatérský fotbal.

4. Víte, práce na úrovni OFS mě baví. Je to jiné než ve vyšší úrovni FAČR. Tady k sobě mají lidi blízko, jsme rodina, kamarádi a jde nám jen o náš okresní fotbal. Mám štěstí na dobré funkcionáře oddílů, máme dobrou spolupráci v rámci neustálých změn ze strany financování, organizace soutěží, struktury mládežnických soutěží atd. Za celým naším výkonným výborem je vidět velký kus práce za celé období a byl bych lhář, kdybych řekl že bych kandidovat nechtěl. Chtěl bych pokračovat s tak skvělou partou lidí, jakou na OFS Písek v oddílech a ve vedení OFS máme. To ale záleží na oddílech, zda jsou s mojí prací spokojeny.

Jiří Trněný, předseda OFS Prachatice

1. Konečně po x-letech marného boje přišla spravedlnost. Celé fotbalové hnutí by se mělo očistit od lidí, kteří panu Berbrovi sloužili. Předseda Malík by měl odstoupit. Myslím, že lhal na tiskovce, protože určitě věděl a dělal to, co dostal nařízeno od pana Berbra.

2. Ne. Nátlak na mě byl činěn, ale vždy jsem hlasoval podle svého přesvědčení a rozhodnutí výkonného výboru OFS Prachatice.

3. Na náš okres, myslím, že ne, protože jednáme podle pravidel, korektně.

4. Ještě nejsem rozhodnut a záleží na klubech.

Václav Zábranský, předseda OFS Strakonice

1. Jako další ztrátu důvěry celého fotbalového hnutí, které se projeví nejen tam nahoře, kde to vzniklo, ale i u nás „v pralese“. Nevím jestli ještě dostaneme od sponzorů peníze na děti, když se nahoře tunelují. Předseda Malík musí teď sebrat všechny síly, aby do řádné valné hromady byl schopen dát dohromady sestavu lidí, kteří budou pro fotbal dělat od snad čistého stolu.

2. Při poslední volební valné hromadě jsem panu Berbrovi hlas dal, jednak byl jediným kandidátem, a také se mi zamlouvaly jeho snahy o změnu volebních procedur. Na předcházejících valných hromadách jsem pro něho nehlasoval. Za 11 let mého působení ve fotbale na mě nikdy žádný nátlak činěn nebyl.

3. Určitě může a bude mít. Covid, do toho znevěrohodnění fotbalu jeho vedením. Fotbal v okrese podporuje řada ekonomických subjektů. A když se denně dovídám, jak jsou předsedové okresů zbabělí a úplatní a že to všechno je vina hlavně těchto lidí z okresů a krajů, co mám těm lidem říci, když tam jdu pro peníze a podporu.

4. Po dohodě s kolegy z výkonného výboru jsem se rozhodl, že budu kandidovat na funkci předsedy do pro mě posledního volebního období. Zároveň cítím i podporu z většiny fotbalových oddílů našeho okresu Strakonice a věřím, že tady mám fotbalu ještě co dát.

Václav Domin, předseda OFS Český Krumlov

1. Nechal bych stávající výkonný výbor do valné hromady, která by se měla uskutečnit nejdéle na jaře příštího roku. Někdo to musí připravit, dotáhnout, zároveň je také důležité získat čas na výběr vhodných kandidátů. Myslím, že unáhlené řešení není na místě.

2. Pana Berbra jsem nevolil. Žádné tlaky jsem si nepřipouštěl, oni dobře ví, že jsem rebel.

3. Každá kauza má samozřejmě nějaký dopad, takže uvidíme. Letošní rok máme finančně zabezpečený, nyní půjde hlavně o to, aby byly prostředky i na další období pro nižší soutěže v jednotlivých okresech, o které se musíme postarat. Věřím, že ano, že sport nikdo nezahubí.

4. Pokud mě oddíly navrhnou na předsedu OFS, tak kandidovat budu.