V minulých dnech se Deník podrobně věnoval podzimní nemalé bouřce ve fotbalovém klubu Spartak Kaplice. Svůj pohled čtenářům nabízí také dnes už bývalý jednatel Libor Stojan.

„V roce 2007 jsem se se svou společností Topmen s.r.o. stal generálním partnerem fotbalového klubu FK Spartak Kaplice s.r.o. Od té doby jsem veškerou svoji mimopracovní aktivitu věnoval kaplickému fotbalu,“ říká muž, který se podle svých slov snažil vytvořit co nejlepší podmínky pro hráče i ostatní osoby věnující se fotbalu v Kaplici.

„V lednu 2008 jsem se stal jediným jednatelem. Nebylo to tak, že bych jím chtěl být sám, ale proto, že nikdo z rádoby fotbalových funkcionářů z Kaplice se nebyl ochoten zodpovídat za podíl v rozpočtu klubu.

Vzal jsem celou tuto tíhu na sebe a jak je v současné době vidět, právě ti, kteří před dvěma lety najednou neměli čas, měli dle jejich vyjádření závažné zdravotní problémy, moji osobu napadají a vymýšlejí neskutečné důvody a příčiny mého odchodu.“

Libor Stojan se vrací i k jednání se zástupci města. „Po několika dle mého názoru neúspěšných jednáních se starostou města Kaplice panem Ferdinandem Jiskrou jsem dospěl k názoru, že svoje působení v kaplickém fotbalu po dvou letech ukončím.“

Ukončení působení oznámil Libor Stojan fotbalistům na hráčské schůzi začátkem měsíce října 2009: „S tím, že veškeré své závazky vyplývající z funkce jednatele budu plnit až do konce kalendářního roku 2009. Avšak třináctého října jsem byl ze své pozice jednatele rozhodnutím výkonného výboru tělovýchovné jednoty odvolán.“

Jednání s městem

„Pan starosta se sice při každém jednání snažil nějakým způsobem mé dotazy zodpovědět, ale k naplnění žádného ze slibů z jeho strany nikdy nedošlo.“

Podle Libora Stojana není pravda, že chtěl spekulovat nebo cokoli jiného činit v rámci rozdělování nebo převodu sportovišt.

„Jak to tvrdí pan starosta. Pouze jsem jako dlouhodobý generální sponzor chtěl nabýt jistoty, že určitým právním déletrvajícím vztahem ke sportovištím budou mé nemalé prostředky vložené do obnovy těchto zařízení efektivně využity. Tomu mi však bylo panem starostou zabráněno.“

Oč konkrétně se dle Stojanova vyjádření jednalo? „O pronájem fotbalových hřišť, které jsou v majetku města, společnosti FK Topmen Spartak Kaplice s.r.o., jehož vlastníkem je tělovýchovná jednota. Nemyslím si, že by tímto krokem vstupovalo město do jakéhokoli rizika, už vůbec nechápu, jak si pan starosta může přisvojovat zásluhu na jím uváděné obezřetnosti. Podle mého názoru je to pouhá zbabělost učinit manažerské rozhodnutí bez odsouhlasení kaplickou šedou eminencí.“

Libor Stojan reaguje i na další vyjádření. „Jak dále uvádí ve svém, žádnými fakty nepodloženém článku, kaplický starosta, došlo k vytunelování prvního mužstva. Tunelování společnosti, kterou jsem sám financoval, nedává dle mého názoru žádný smysl.

Těžko bych mohl tunelovat klub prodejem hráčů, který proběhl na základě jejich požadavků klub opustit a uskutečnil se jako jeden z desítek ostatních obchodních případů s příslušným vyúčtováním, to by pak pan starosta musel nazývat tunelováním jakýkoliv transfer hráčů.“

Příklad spolupráce

Jako příklad, jak Libor Stojan vidí spolupráci města s jeho osobou, uvádí: „Zakoupil jsem pro klub regenerační zařízení v hodnotě několika stovek tisíc korun, můj požadavek na vedení města byl, aby zajistilo umístění tohoto zařízení do připraveného regeneračního prostoru. Přesto, že tento prostor byl na Bělidle vyprojektován a je ve své podstatě připraven, tak vedení města nenašlo cestu, jak by toto zařízení fyzicky do prostoru dostalo – díra ve zdi dva na dva metry.“

A hned po ruce má bývalý jednatel klubu i další argumenty. „Dalším příkladem spolupráce byla finanční podpora konané akce mládežnické fotbalové reprezentace v Kaplici v rámci propagace fotbalu. Starosta byl ochoten na tuto sportovně společenskou akci uvolnit “až několik stovek korun“. Další příklady snad již uvádět nebudu,“ říká Stojan.

Jak bývalý jednatel kaplického Spartaku tvrdí, byl připraven do klubu investovat velké finanční prostředky.

„Nemalé jsem již investoval, ale pokud mám být starostou nazýván tunelářem, tak už prostě nejsem ochoten dále pokračovat. Je mi líto občanů tohoto pěkného města, ale je evidentní, že komplexní starostování je nad jeho síly, radši se zabývá nepodstatnými a neefektivními nic pro Kaplici a její rozvoj přinášejícími efekty – oplocení parku.“

O trenérovi

Libor Stojan reaguje také na slova trenéra Kuzmy, který v Deníku 11.11. uvádí: „Hráči by se neměli starat o zapojení města, ale měli by se věnovat svým povinnostem.“

Libor Stojan: „Ale přesně totéž by měl v první řadě dělat trenér, který by měl být pro hráče příkladem, což právě pan Kuzma neplnil. Nedokážu pochopit, kde bere tento člověk tu drzost hodnotit celou vzniklou situaci. Jeho roční působení v klubu na pozici trenéra mu myslím toto právo nedává.

Člověk, který ještě před rokem kaplický fotbal nepodporoval, ba naopak, vyvíjel činnost směřující proti fotbalovému klubu – neodsouhlasené přestupy hráčů do zahraničí – chce dnes hlásat o morálce a chování funkcionářů, kteří pro kaplický fotbal pracovali dlouhá léta a do klubu přinesly obrovské finanční plnění,“ uvádí dnes už bývalý jednatel fotbalového klubu Spartak Kaplice.