Galerie: Děti malovaly pod vedením sochaře Fidricha