Galerie: Krumlovská devadesátá. Český Krumlov v roce 1992

Český Krumlov v roce 1992. V hale radnice otevřena výstava prací žáků SUPŠ v oboru užitá malba. Český Krumlov v roce 1992. Živý betlém 23. prosince. Český Krumlov v roce 1992. Vánoční program učitelů a žáků ZUŠ v muzeu. Český Krumlov v roce 1992. Pohled z věže východním směrem. Český Krumlov v roce 1992. Setkání občanů s ministrem zahraničních věcí Jiřím Dienstbierem v Komerční bance 19. ledna. Český Krumlov v roce 1992. Setkání občanů s ministrem zahraničních věcí Jiřím Dienstbierem v Komerční bance 19. ledna. Český Krumlov v roce 1992. 2. března - průvod studentů na svátek Anežky. Český Krumlov v roce 1992. V hale radnice otevřena výstava prací žáků SUPŠ v oboru užitá malba. Český Krumlov v roce 1992. Pan Pazderka s řemeslníky své dílny při štukatérských pracích v divadle. Český Krumlov v roce 1992. Pan Pazderka s řemeslníky své dílny při štukatérských pracích v divadle. Český Krumlov v roce 1992. Letní koncert u kaplanky 21. 6. Český Krumlov v roce 1992. Dačické kulturní léto 1980 - pan učitel Staněk se svým orchestrem. Český Krumlov v roce 1992. Dačické kulturní léto 1980 - pan učitel Staněk se svým orchestrem. Český Krumlov v roce 1992. Vystoupení 5. 5. ve Freistadtu. Český Krumlov v roce 1992. Výpravní hala autobusového nádraží. Český Krumlov v roce 1992. Vystoupení 5. 5. ve Freistadtu. Český Krumlov v roce 1992. 1. 5. Akce ČSSD a jejich rakouských přátel v Jelení zahradě zaujala hlavně děti. Český Krumlov v roce 1992. 1. 5. Akce ČSSD a jejich rakouských přátel v Jelení zahradě zaujala hlavně děti. Český Krumlov v roce 1992. 3. 5.  Příjezd historických vozidel na náměstí. Český Krumlov v roce 1992. 3. 5.  Příjezd historických vozidel na náměstí. Český Krumlov v roce 1992. 3. 5. Po skončení oslavy osvobození zve ministr Dlouhý na besedu do Prokyšova sálu. Český Krumlov v roce 1992. Ing. Václav Klaus se podepisuje svým příznivcům. Český Krumlov v roce 1992. 30. května zahájila činnost galerie Kaplanka paní F. Stráské. Český Krumlov v roce 1992. Neděle 31. 5. Mítink OH v Prokyšově sále. Český Krumlov v roce 1992. Předseda české vlády Petr Pithart diskutuje s občany. Český Krumlov v roce 1992. Ve čtvrtek 4. 6. v podvečer byl pravicově orientovanými podnikateli zorganizován na náměstí Předvolební guláš. Český Krumlov v roce 1992. Ve čtvrtek 4. 6. v podvečer byl pravicově orientovanými podnikateli zorganizován na náměstí Předvolební guláš. Český Krumlov v roce 1992. Živý betlém. 23. 12. II. zámecké nádvoří je zcela zaplněno. Český Krumlov v roce 1992. Vernisáž výstavy o Vilému z Rožmberka. Český Krumlov v roce 1992. Vernisáž výstavy o Vilému z Rožmberka. V úvodu vernisáže vystoupil soubor Dyškanti pod vedením Ph.Dr. Horyny z Č. Krumlova. Český Krumlov v roce 1992. Vernisáž výstavy o Vilému z Rožmberka.  Dominantou byl ve výstavním sále restaurovaný obraz Viléma z Rožmberka. Český Krumlov v roce 1992. Vernisáž výstavy o Vilému z Rožmberka. Autorka scénáře výstavy paní Anna Kubíková, vedoucí pobočky oblastního archivu. Český Krumlov v roce 1992. Vernisáž výstavy o Vilému z Rožmberka. Český Krumlov v roce 1992. Slavnosti růže. Český Krumlov v roce 1992. Dr. J. Záloha a Anna Kubíková u báně věže při přípravě materiálů výstavy o Vilému z Rožmberka. Český Krumlov v roce 1992. Slavnosti růže. Český Krumlov v roce 1992. Slavnosti růže. Český Krumlov v roce 1992. Slavnosti růže. Český Krumlov v roce 1992. Slavnosti růže. Český Krumlov v roce 1992. Slavnosti růže. Český Krumlov v roce 1992. Spořitelna v obležení. Vyplácení 11.000 Kčs úvěru privatizační a. s. Česká Spořitelna klientům z I. vlny kupónové privatizace. Český Krumlov v roce 1992. Stavba čistírny odpadních vod. Český Krumlov v roce 1992. Stavba čistírny odpadních vod. Český Krumlov v roce 1992. Na asfaltové ploše u hřbitova přistávají vrtulníky záchranné služby. Český Krumlov v roce 1992. Průčelí nově zrekonstruované pošty. Český Krumlov v roce 1992. Pošta před dokončením - pohled od pivovaru. Český Krumlov v roce 1992. Zahájení výstavy prací doc. Iva Chovance. Ředitel SUPŚ v Č. Krumlově doc. Ivo Chovanec (vlevo) s prof. gymnázia Vachtou. Český Krumlov v roce 1992. 14.-16. 10. Mezinárodní vědecké sympozium o životě posledních Rožmberků. Český Krumlov v roce 1992. 14.-16. 10. Mezinárodní vědecké sympozium o životě posledních Rožmberků. Český Krumlov v roce 1992. Atelier E. Schieleho v domku, ve kterém malíř pobýval. Český Krumlov v roce 1992. Komorní ženský sbor města Č. Krumlova Perchta při svém prvním vystoupení na Jízdárně. Český Krumlov v roce 1992. V ateliéru E. Schieleho vystavovala sochařka Dagmar Pátková. Český Krumlov v roce 1992. Pan Seidl (zcela vpravo) mezi návštěvníky výstavy. Český Krumlov v roce 1992. Vánoční program učitelů a žáků ZUŠ v muzeu. Český Krumlov v roce 1992. Vánoční program učitelů a žáků ZUŠ v muzeu. Český Krumlov v roce 1992. Vánoční program učitelů a žáků ZUŠ v muzeu. Český Krumlov v roce 1992. Vánoční program učitelů a žáků ZUŠ v muzeu. Český Krumlov v roce 1992. Výtvarnice Vlaďka Konvalinková při vernisáži výstavy v galerii R dne 1. 11. Český Krumlov v roce 1992. 1. 11. Vysokoškolačka Stáňa Konvalinková při svém prvním uměleckém představení v galerii R. Český Krumlov v roce 1992. Živý betlém 23. prosince. Český Krumlov v roce 1992. Živý betlém 23. prosince. Český Krumlov v roce 1992. Živý betlém 23. prosince. Český Krumlov v roce 1992. Živý betlém 23. prosince. Český Krumlov v roce 1992. Živý betlém 23. prosince. Český Krumlov v roce 1992. Živý betlém 23. prosince. Český Krumlov v roce 1992. Živý betlém 23. prosince.