Galerie: Krumlovská devadesátá. Český Krumlov v roce 1994

Český Krumlov v roce 1994. 23. prosince - Živý betlém. Český Krumlov v roce 1994. V předvečer zpřístupnění zámecké věže se konal slavnostní večer. Hosty vítá hudba manželů Holcových a zpěv Marty Vávrové. Český Krumlov v roce 1994. V předvečer zpřístupnění zámecké věže se konal slavnostní večer. Český Krumlov v roce 1994. V předvečer zpřístupnění zámecké věže se konal slavnostní večer. Český Krumlov v roce 1994. V předvečer zpřístupnění zámecké věže se konal slavnostní večer. Starosta města Ing. Vondrouš vystupuje na věž s darovanou lucernou. Český Krumlov v roce 1994. Český Krumlov v roce 1994. V předvečer zpřístupnění zámecké věže se konal slavnostní večer. Vlevo Mgr. Mikule, vpravo ing. arch. Girsa. Český Krumlov v roce 1994. Zahájení Slavnostní pětilisté růže. Český Krumlov v roce 1994. Zahájení Slavnostní pětilisté růže. Český Krumlov v roce 1994. Návštěva prezidenta V. Havla. Český Krumlov v roce 1994. Návštěva prezidenta V. Havla. Český Krumlov v roce 1994. Návštěva prezidenta V. Havla. Český Krumlov v roce 1994. Pracovníci Okresního vlastivědného muzea  pan Slavík a sl. Kohoutková v rozhovoru s kronikářkou města pí. Novákovou. Český Krumlov v roce 1994. Prezident Václav Havel v MKC E. Schieleho v doprovodu prof. Sabarského  a p. Jirmusové. Český Krumlov v roce 1994. Dánská královna před radnicí, 12. října. Český Krumlov v roce 1994. Rybářské slavnosti Jakuba Krčína z Jelčan - 28. října. Český Krumlov v roce 1994. Rybářské slavnosti Jakuba Krčína z Jelčan - 28. října. Český Krumlov v roce 1994. Dánský královský pár se starostou města ing. Vondroušem na vyhlídce u hotelu Růže, 12. října. Český Krumlov v roce 1994. Rybářské slavnosti Jakuba Krčína z Jelčan - 28. října. Český Krumlov v roce 1994. 28. října - Ing. K. Podruh, předseda Českého svazu PTP v Č. Krumlově, při aktu položení kytice k bustě T. G. Masaryka u ZŠ na Špičáku. Český Krumlov v roce 1994. 23. prosince - Živý betlém. Český Krumlov v roce 1994. 1. prosince - 1. veřejné zasedání městského zastupitelstva (po listopadových komunálních volbách). Český Krumlov v roce 1994. 1. prosince - 1. veřejné zasedání městského zastupitelstva (po listopadových komunálních volbách). MVDr. Jiří Bicek u hlasovací urny. Český Krumlov v roce 1994. 1. prosince - 1. veřejné zasedání městského zastupitelstva (po listopadových komunálních volbách). Ing. Josef Musil u hlasovací urny. Český Krumlov v roce 1994. Rekonstrukce Červené brány. Český Krumlov v roce 1994. Rekonstrukce Budějovické brány. Český Krumlov v roce 1994. Oprava domu č. 53 na Latránu. Český Krumlov v roce 1994. V polovině roku byla dokončena rekonstrukce jezu na Vltavě pod kostelem. Český Krumlov v roce 1994. Parkoviště Jelení zahrada. Český Krumlov v roce 1994. Tržiště v Jelení zahradě. Český Krumlov v roce 1994. Tržiště v Jelení zahradě. Český Krumlov v roce 1994. V tomto roce byla u vjezdu na parkoviště instalována závora. Český Krumlov v roce 1994. Otáčivé hlediště. Český Krumlov v roce 1994. Soukromé bistro v sousedství a. s. Grafit. Český Krumlov v roce 1994. Soukromé bistro v sousedství a. s. Grafit. Český Krumlov v roce 1994. Šatny u zimního stadionu. Český Krumlov v roce 1994. Bistro "Na hamru" v Dobrkovicích. Český Krumlov v roce 1994. Sídliště Mír. Český Krumlov v roce 1994. Sídliště Mír. Český Krumlov v roce 1994. Sídliště Mír. Český Krumlov v roce 1994. V sídlišti Mír chybějí garáže - ulice jsou zastavěny parkujícími auty. Český Krumlov v roce 1994. 25. listopadu - Slavnostní otevření prodejny Ford - Šťastný Domoradice. Český Krumlov v roce 1994. Sídliště Mír. Český Krumlov v roce 1994. Přízemí prodejny Ford - Šťastný slouží Prioru České Budějovice. Český Krumlov v roce 1994. 25. listopadu - Slavnostní otevření prodejny Ford - Šťastný Domoradice. Český Krumlov v roce 1994. Přízemí prodejny Ford - Šťastný slouží Prioru České Budějovice. Český Krumlov v roce 1994. Pekárna Nodes v Domoradicích. Český Krumlov v roce 1994. Přízemí prodejny Ford - Šťastný slouží Prioru České Budějovice.