Galerie: Krumlovská devadesátá. Rok 1991

Slavnosti růže 1991. Část průvodu se řadí u kaplanky pod kostelem. Cíl Českokrumlovského maratonu byl v neděli 23. 6. 1991 na náměstí. Prodejna Vara dodává na trh kvalitní masa a uzeniny. Dr. Jiří Záloha ve své pracovně Státního archivu v Čes. Krumlově v r. 1990. Veronika Novotná - účastnice mezinárodní Kociánovy houslové soutěže  v květnu 1990. Pohled na areál plaveckého bazénu  v únoru 1991. Pohled na areál plaveckého bazénu  v únoru 1991. Výstavba parkoviště v Jelení zahradě  v dubnu 1991. Stav parkoviště v Jelení zahradě v druhé polovině května 1991. Součástí parkoviště bude soukromá restaurace Jelenka, rekonstruovaná  z bývalé šiškárny. Zámecká věž opředená 28 podlažími trubkového lešení - červenec 1991. Předzahrádka před Caffe Verdi na krumlovském náměstí - turistická sezóna 1991. Urychlené budování parkoviště pro hotel Růže v Horní ulici - srpen 1991. Pohled do sálu muzea při besedě s ministrem hospodářství Dlouhým 4. 9. 1991. Beseda s ministrem hospodářství Dlouhým v muzeu 4. 9. 1991. Paní L. Konvalinková při výzdobě stropu kaple. Celková úprava kaple na Křížové hoře soukromou stavební firmou Fortel - léto 1991. Celková úprava kaple na Křížové hoře soukromou stavební firmou Fortel - léto 1991. Celková úprava kaple na Křížové hoře soukromou stavební firmou Fortel - léto 1991. Celková úprava kaple na Křížové hoře soukromou stavební firmou Fortel - léto 1991. Cesta ke kapli je již hotova, kapličky křížové cesty na opravu teprve čekají. Na radnici byli přijati oficiální hosté. Na radnici byli přijati oficiální hosté. Pohled na nádvoří pivovaru - únor 1991. Pohled na nádvoří pivovaru - únor 1991. Také vnější fasáda pivovaru svítí novotou - červen 1991. Na 1. a 2. zámeckém nádvoří předvádějí řemeslníci svou zručnost. Na 1. a 2. zámeckém nádvoří předvádějí řemeslníci svou zručnost. Výstava prací výtvarníka M. Párala před jeho ateliérem u Fortny. Návštěvníci slavností se posilňují v nově otevřené rybářské baště Na Ostrově. Odpolední vystoupení Koťat na Lazebnickém mostě. Soubor Koťata z DDM koncertoval při zahájení slavností na pódiu. Slavnosti růže 1991. Část průvodu se řadí u kaplanky pod kostelem. Slavnosti růže 1991. Část průvodu se řadí u kaplanky pod kostelem. Slavnosti růže 1991. Slavnosti růže 1991. Slavnosti růže 1991. Starosta Českého Krumlova Jan Vondrouš. Slavnosti růže 1991. Vlastníkem bývalé drogerie na Latránu je firma Bonton. Ve městě za Budějovickou branou je lahůdkářství Spar-Kopt. Pod zámeckými schody jsou tři bistra. Na rohu Dlouhé ulice byla otevřena cestovní kancelář Šumava a kancelář tiskárny Šumava. Vodácké bistro u Vltavy pod schody do Parkánu. V Kájovské ulici otevřel vlastník objektu Trafiku u Mrázků. Předzahrádka na Latránu před vstupem na 1. zámecké nádvoří. Předzahrádka před hotelem Krumlov na náměstí. Předzahrádka u soukromé prodejny lahůdek na jižní straně náměstí. Vernisáž v muzeu výtvarníka p. Michala. Ukázka řezbářské práce p. Michala.