Galerie: Lesy ČR nechaly skálu obehnat dvoumetrovým plotem