Galerie: Perlorodky viděli účastníci přírodovědné procházky kolem Malše