Galerie: V klášteře zněly písně spjaté s Otcem vlasti