„Naši dobrovolní hasiči jsou těmi, na které se občané v případě potřeby obracejí na pomoc,“ vyzdvihla starostka Helena Panská. „Jsou to oni, koho povolává obec jako první k výjezdu při mimořádných situacích, jako jsou povodně nebo jiné živelné pohromy.“

Nicméně vybudovat moderní hasičskou zbrojnici nebylo jednoduché. „Poté, co obec získala jako historický majetek hasičárnu a začala uvažovat, že postaví novou, ukázalo se, že pozemek pod hasičárnou není obce. Takže nastala jednání se Státním pozemkovým úřadem, abychom ten pozemek získali. Bohužel jsme získali jenom pozemek pod budovou, ale okolo není naše nic.“ Okolní pozemky jsou také v majetku pozemkového úřadu, takže zdlouhavá jednání budou pokračovat. “Hasičárna ale stojí a jsme za to rádi,“ zdůraznila starostka.

close Ilustrační foto info Zdroj: Deník / Miroslav Fuchs zoom_in Statistika zásahů:
SDH v D. Dvořišti vznikl v roce 1946. Od roku 2012 měla zásahová jednotka 75 zásahů. Z toho u 23 požárů, 2 dopravních nehod, dvou úniků nebezpečných látek, 45 technických pomocí a tří planých poplachů.

Zbrojnice vyrostla na základech bývalé kotelny pro Státní statky Šumava. „Tu jsme téměř celou zbořili,“ podotkla Helena Panská.

Nová zbrojnice je opravdu velmi prostorná. Přízemí zaujímají prostory pro hasičskou techniku. V sousední malé budově jsou šatny pro muže, pro zásahovou jednotku a nahoře šatna pro ženy a klubovny pro děti. K tomu jedna společenská a jedna výuková místnost. „Máme totiž i ženy hasičky a hlavně spoustu dětí, což nás obzvláště těší,“ dodala starostka. Ovšem zbrojnice má i podzemní úložné prostory.

Obec si hasičů opravdu hledí. Nezůstane jenom u nové zbrojnice. Zastupitelé nyní schválili nákup cisterny. „Takže máme v plánu hasičům koupit do nové hasičárny nové hasičské auto s vodou,“ uzavřela s úsměvem Helena Panská.