„Dne 20. května 1882 byl na 1. valné hromadě založen Hasičský sbor křemežský o počtu dvanácti sborů. Jeho součástí byli i občané obce Holubov. Založením dobrovolného hasičského sboru v Holubově v roce 1908 přestoupilo veškeré holubovské členstvo ze Sboru křemežského do nově utvořeného sboru v Holubově. V neděli dne 12. dubna 1908, v den oslavy šedesátiletého jubilea Jeho Veličenstva císaře rakouského a krále českého Františka Josefa I., se sešlo u Litvanů v Holubově 41 občanů proto, aby se zavázali k dobrovolné pomoci při požáru, při ochraně jednotlivců i obci.“

Kozlův hasičský počin
HLASUJTE ZDE

Takto vznikl Sbor dobrovolných hasičů v Holubově.

V roce 1909 si hasiči koupili první vlastní stříkačky určené pro Holubov a Krásetín. Obec je tehdy zaplatila z takzvaného pivního krejcaru. V tom samém roce došlo k prvému zásahu u ohně v Chlumu.

O něco později, dne 17. listopadu 1935, na valné hromadě došlo k usnesení rozdělit sbor Holubovský a založit v Třísově a Krasetíně samostatné hasičské sbory.

Jak dodává Jan Vitek z holubovské hasičské jednotky, měl tento sbor po dlouhá léta velice silnou družinu žákovského dorostu. „Byla dokonce nejsilnější v rámci celé České zemské hasičské jednoty,“ dodal včera Jan Vitek.

Ihned po založení měla 28 školou povinných členů. Největší rozmach vykázala roku 1933 při počtu 59 členů. Z těchto bylo 31 dívek a 28 hochů.

„S dětmi dál pracujeme, velmi dobré výsledky jsme měli i v sedmdesátých letech, kdy se dostaly i na celostátní soutěž na Slovensku,“ připomněl Vitek.

Dospělí hasiči, zařazeni jako takzvaná JPO II, tedy jednotka povolávaná k zásahům při požárech, získali v loňském roce nové technické vybavení. Zasahovali například při velkém požáru pole u Čertyně nebo rodinného domku v Chlumu.

V hasičských soutěžích holubovští solidně bodují v krajské lize v požárním útoku a okresním poháru.