Hasiči stojí prakticky za veškerým děním ve vsi. Pořádají kulturní akce, pomáhají zvelebovat vesnici a samozřejmě pomáhají lidem v nouzi, jako například při povodních v roce 2002. To je dáno i tím, že se místní sbor může pyšnit 108 činnými členy a dvaadvaceti mládežníky do 17 let.

Kozlův hasičský počin
HLASUJTE ZDE

Sbor dobrovolných hasičů v Třísově má bohatou historii, kterou od roku 1908 sdílel se sousedním sborem hasičů v Holubově. Pak se třísovský sbor osamostatnil. V roce 2005 oslavil 70 let své existence.

„Náš sbor nemá zásahovou jednotku, náležíme pouze k jednotkám JPO V, tedy k těm základním. Proto u zásahů spíše pomáháme,“ přibližoval starosta sboru Veis. „Čili nemáme cisternu nebo dýchací techniku. Teď jsme díky grantu od ministerstva vnitra, který obdržely všechny „pětky“ (JPO V), získali oděv a boty pro pět členů jednotky.“

Pochopitelně bez pomoci hasičů se neobešly povodně v roce 2002, kdy odčerpávali vodu v Holubově, Krásetíně a v Třísově uklízeli naplaveniny a další nepořádek.

Stejně tak například požár lesa v Třísově v dubnu 2007. Oheň sice napáchal malou škodu, ale zásah byl značně komplikovaný, protože požár vznikl v těžko přístupné lokalitě, kam se nedalo dostat s technikou. Třísovští hasiči pomáhali tedy hlavně při přemisťování hadic.

Scházejí se v třísovské hospodě U Vlčáka, kterou si vlastnoručně upravili a zrekonstruovali pro potřeby sboru. „Za to, že jsme rekonstrukci objektu s pomocí obce dokončili, ji nyní můžeme bezplatně používat. Máme tam malý sál tak zhruba pro 60 lidí, kam se při valné hromadě jen stěží vejdeme; v přístavbě svoji místnost na způsob klubovny. Na výborových schůzích se scházíme jednou měsíčně, kde řešíme záležitosti sboru i obce, se kterou je spolupráce perfektní,“ pochvaluje si František Veis.

Třísovští hasiči pravidelně pořádají velikou letní akci Posezení pod kaštany, plesy, třísovský den žen, který je spíše maškarní merendou, velikonoční koulení či zájezdy. Ale především nechybějí snad na žádných soutěžích, a to jak dospělí, tak mládež a nyní dokonce druhým rokem také družstvo žen.

Z řad třísovských hasičů se často rekrutují profesionální hasiči. Například z Třísova pocházel první velitel sboru profesionálních hasičů Jaromír Urban, stejně tak po něm nastoupivší Jan Bárta. Ale následovali je i další. „Říká se, že bychom mohli v Třísově složit malý profesionální útvar,“ dodal s úsměvem FrantišekVeis.