Senát českobudějovického krajského soudu bývalého řezníka uznal vinným na základně nezvratných důkazů. On od začátku tvrdí, že nic neudělal a rodina poškozené to na něj nahrála kvůli penězům. Na jeho straně zůstává i babička dívky, která s ním nepřerušila kontakty. Své tvrzení podle vlastních slov chce soudu vyšší instance následně doložit lékařskou zprávou týkající se jeho zdravotního stavu.

Podle výroku krajského soudu k závažné trestné činnosti docházelo na nezletilé v letech 2014 až 2018 a přiměřeným trestem vzhledem k jeho věku je odnětí svobody na dobu 3,5 roku ve věznici s ostrahou a s ohledem na majetek a výši příjmu ze starobního důchodu zaplacení nemajetkové újmy ve výši 150 tisíc korun. Původně požadované odškodné zmocněncem poškozené bylo půl milionu.

Zásadní v případu byly mimo jiné důkazy, přímé svědectví dívky, která popsala chování obžalovaného během jejích pobytů o letních prázdninách. Soudní znalec v oblasti psychiatrie Jaroslav Maxmilián Kašparů její výpověď prohlásil za konzistentní, věrohodnou a autentickou. Za nezpochybnitelný fakt označil i diagnózu těžké újmy na zdraví v podobě postraumatické poruchy, která vznikla v důsledku chování nevlastního dědečka a může mít doživotní vliv na její osobnost.

Dnes téměř dospělá středoškolačka stále trpí problémy se soustředěním, záchvaty vzteku, nočními můrami a události z dětství se jí stále vracejí. Má obavy z cizích lidí v hromadných dopravních prostředcích a větší společnosti, raději se tak sociálnímu kontaktu vyhýbá.

Připravují se na odvolací soud

Obhajoba už nyní chystá odvolání. Advokát obžalovaného Jaroslav Blažek Deníku potvrdil, že s rozsudkem jeho klient nesouhlasí. „Na místě jsme se odvolali, nesouhlasíme s verdiktem a budeme odůvodňovat odvolání, až rozsudek přijde v písemné formě. Máme dostatek pádných argumentů, které vám nemohu z časových důvodů přednášet,“ konstatoval s tím, že se uvidí, jak s informacemi naloží Vrchní soud v Praze.

Státní zástupkyně Libuše Pospíšilová si ponechala lhůtu na rozmyšlenou. Rozsudek není pravomocný. Vrchní soud by se jeho případem měl zabývat na podzim letošního roku.

Obecně platí, že sexuální zneužívání dětí je vážným trestným činem, který může mít dlouhodobé negativní dopady na psychické a fyzické zdraví obětí. Oběti takovýchto činů mají právo na ochranu, podporu a odškodnění, a to jak od státu, tak přímo od pachatele. V České republice existují různé organizace a instituce, které poskytují pomoc obětem sexuálního zneužívání, včetně psychologického poradenství, právní podpory a finanční kompenzace.

Další podobné případy v kraji

Českobudějovický krajský soud se před nedávnem zabýval loňským znásilněním teprve 12leté omámené dívky 72letým důchodcem, kvůli choulostivosti případu nebylo možné uvádět ani lokalitu. Ten také dostal snížený trest s ohledem na svůj věk, 4 roky ve věznici s ostrahou a zaplatit oběti má kompenzaci duševních útrap ve výši 100 tisíc.

Ze statistik vyplývá, že k pohlavnímu zneužití dochází častěji v rodinném, sousedském či přátelském prostředí, než když se pachatel s obětí nezná. Účinnou prevencí je zajímat se, s kým se dítě stýká, přátelí, koho navštěvuje, pečlivě prověřit osoby, jimž se dítě svěřuje k dozoru. Zdroj: Policie ČR

Čtyři roky a čtyři měsíce měl podle rozhodnutí soudu v roce 2022 ve věznici strávit a zaplatit odškodnění ve výši 150 tisíc invalidní 63letý důchodce z Prachaticka, který uspokojoval své sexuální potřeby na osmileté dívce. Ten navíc pořizoval i pornografické materiály a musel se v rámci rozsudku podrobit i ambulantní sexuologické léčbě.