Před staletími žili a tvořili autoři, které už dnes málokdo zná. A přitom byli ve své době slavnější a úspěšnější než ti, o kterých se učíme ve škole. Tuto křivdu historie naštěstí napravuje tým lidí kolem Festivalu barokních umění.

Už třetím rokem za sebou zazní o prvním říjnovém víkendu v Českém Krumlově barokní hudba. A ne ledajaká. V rámci III. ročníku Festivalu barokních umění bude, jak již tradice žádá, uvedena jedna z dalších novodobých světových premiér, tentokrát barokní opera s názvem Shovívavost Titova.

Tradici zahájil hudebník Ondřej Macek a jeho spolupracovníci v roce 2008, když v Českém Krumlově předvedli Vivaldiho operu Argippo, kterou odborníci celého světa považovali za dávno ztracenou. Mackovi se ale tehdy podařilo něco neuvěřitelného a po dlouhém bádání na několika místech Evropy fragmenty Argippa našel, operu zrekonstruoval a uvedl se svým souborem Hofmusici právě v českokrumlovském barokním divadle.

Po tomto úspěchu, na který ještě navazovalo předvedení opery 3. května 2008 ve Španělském sále Pražského hradu, bylo rozhodnuto o pokračování.

Jak ovšem Hofmusici soudí, není jiného divadelního stánku tak dokonale připraveného, kde by se dala provést původní adaptace barokní opery, než zámecké barokní divadlo Český Krumlov. To umělcům umožní během představení využít i dřevěnou mašinérii k výměně kulis, propadla a nebo také létající závěsný stroj. A pochopitelně i kostýmy a dobové osvětlení.

„Aby slavnostní premiéra Argippa proběhla v Českém Krumlově s pozitivním ohlasem medií, sponzorů a především návštěvníků, hostů, rozšířili jsme program premiéry o další koncerty a celý projekt jsme nazvali Festival barokních umění Český Krumlov,“ připomněl v pátek prvopočátky akce manažer Jiří Kiprý.

K letošnímu rozhodnutí oživit Shovívavost Titovu podstatně přispěl i její vztah k hudebním dějinám Českých zemí.

„První dvě provedení po premiéře v italském Pesaru v roce 1735 se totiž neuskutečnila ani v Itálii, ani v žádné evropské metropoli, nýbrž na Moravě – na zámcích ve Vyškově a Jaroměřicích nad Rokytnou,“ okomentoval Ondřej Macek s tím, že teprve o rok později Hasse operu přepracoval pro Drážďany.

„Načež následovala provedení téměř ve všech evropských kulturních centrech jako jsou Neapol, Benátky, Ferrara, Verona, Bologna, Madrid, Londýn, Moskva, Petrohrad, Berlín, Hamburg, Kodaň a další,“ dodává Ondřej Macek.

Jinak řečeno to znamená, že České země tehdy patřily mezi mimořádně kulturně vyspělá místa období vrcholného baroka, protože zmiňovaná opera je považována za jeden z vrcholů žánru italské barokní opery vůbec. Ostatně i sám její autor byl obdivován třeba mladým Wolfgangem Mozartem, který v něm viděl svůj vzor.

Charakteristickým žánrem období baroka byla vždy opera, která slučuje a propojuje všechny podstatné dobové druhy umění, tedy hudbu, poezii, výtvarné umění, jevištní pohyb, tanec.

„Těžiště dramaturgie proto spočívá ve scénickém provedení barokní opery v zámeckém divadle. K exkluzivitě festivalu ale přispívá i skutečnost, že k nastudování jsou vybírána díla dosud nepublikovaná a v moderní době neprovozovaná,“ shrnuje Jiří Kiprý. K vyhledání zajímavého titulu slouží náročný výzkum v rakouských, německých a italských archivech.

Hlavním koncepčním tématem festivalu je provedení barokní opery podle současných možností autentické interpretace.

Tým badatelů festivalu pod hlavičkou občanského sdružení Hofmusici bude každoročně připravovat novodobou světovou premiéru barokní opery.

Víkendový program

Sobota: Novodobá světová premiéra barokní opery – zámecké barokní divadlo, 18 hodin, barokní orchestr Hofmusici

Neděle: Varhanní matiné – klášterní kostel Božího těla, 12 hodin
Peter Frisée z Rakouska zahraje na autentický nástroj z roku 1715
Novodobá světová premiéra barokní opery, druhá premiéra – zámecké barokní divadlo, 17 hodin.

Nad festivalem drží záštitu ministr zahraničních věcí české vlády Karel Schwarzenberg.

Zapomenutý velikán barokní hudby

Hudbu k opeře Titus Vespasianus aneb Shovívavost Titova složil Johann Adolf Hasse. Ten patřil za svého života k nejvýznamnějším a nejoslavovanějším skladatelům.

Narodil se roku 1699 v Bergedorfu u Hamburku, ale už v mládí však odešel do Neapole a zanedlouho se stal předním exponentem italského operního divadla. Žil a tvořil v hlavních centrech kulturního dění své doby, tedy v Neapoli, Benátkách, Drážďanech a ve Vídni.

Umělecky i osobně byl ve spojení s nejvlivnějšími evropskými dvory, stejně jako s velkými italskými divadly a církevními institucemi. Po celé 18. století byl považován za nedostižný vzor, měli jej v úctě Bach i Haydn, Voltaire jej označil za „hrdinu století“.

Mladý Mozart toužil „stát se nesmrtelným jako on“. Po jeho smrti v Benátkách v roce 1783 ovšem Hasseho dílo upadlo v zapomnění a teprve v posledních letech se začíná navracet do středu zájmu muzikologů, interpretů i posluchačů.

Libreto opery Tito Vespasiano ovvero La Clemenza di Tito je dílem Pietra Metastasia (1698–1782), slavného císařského dvorního básníka Karla VI. a Marie Terezie. Hasseho verze je jedním z prvních zhudebnění tohoto libreta, které později proslavil W. A. Mozart svou korunovační operou pro Prahu (1791).

Ve své době ovšem dosáhla Hasseho verze mnohem větší popularity. Od premiéry v roce 1735 je během následujících 40 let evidováno více než 20 různých nastudování tohoto díla, což z něho činí jednu z nejvýznamnějších oper 18. století.