„Právě dokončujeme osazení informačních panelů před kostelem, na kterých bude shrnuta jak historie obce do konce středověku, ale i technická data a zajímavosti týkající se samotného kostela sv. Jiljí,“ řekl místostarosta Jaroslav Zeman.

Na tuto instalaci bude posléze navazovat slavnostní mše. Ta se bude konat 15. července v kostele sv. Jiljí a během ní se budou moci návštěvníci zaposlouchat do skladby W. A. Mozarta Korunovační mše v provedení českoněmeckého orchestru a sboru z Nordwaldkammeru.

Kostel byl postavený z podnětu Petra z Rožmberka a vysvěcen 11. září 1507 biskupem Bernardem s Pasova. Dochoval se v mimořádně neporušeném stavu. Hvězdicová klenba presbytáře byla dokončena roku 1488, trojlodní síťová kleba je z roku vysvěcení. Výjimečné je i původní vybavení architektonickými detaily, jako jsou zábradlí kruchty, schodiště ke vstupu do věže, portály, kazatelna, křtitelnice a sanktuář.